GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR RETT TIL SANNHET OG VERDIGHET FOR OFRE FOR STORE MENNESKERETTIGHETSBRUDD

0
615

24. mars 2011

For trettien år siden, på denne dagen, ble menneske rettighetsforkjemperen Oscar Monsignor Arnulfo Romero drept i El Salvador mens han ledet en seremoni i en kirke. Grunnen var klar: å stanse en ivrig motstander av undertrykkelse.

I dag på den første internasjonale dagen for rett til sannhet og verdighet for ofre for store menneskerettighetsbrudd hyller vi Monsignor Romeros arbeid, og arbeidet til alle forsvarere av menneskerettighetene rundt i verden.

Ofre for store menneskerettighetsbrudd og deres familier har rett til å vite sannheten om omstendighetene rundt overgrep og lovbrudd som er begått, grunnen bak handlingene og identiteten til aktørene.

Retten til sannhet er nå understreket gjennom den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av alle personer fra tvungen forsvinning, som trådte i kraft i desember 2010. Flere andre internasjonale instrumenter så vel som nasjonale lover, rettsvitenskap og resolusjoner fra mellomstatlige organer, erkjenner også denne retten.

Å kjenne sannheten gir individuelle ofre og deres slektninger en mulighet til å legge fortiden bak seg, gjenvinne verdighet og til en viss grad få et botemiddel for sitt tap.

Å avsløre sannheten hjelper også hele samfunn med å fostre ansvarlighet i forbindelse med lovbrudd.

Siden prosessen med å bestemme sannheten ofte involverer faktasøkende utredninger og offentlige vitnesbyrd fra ofre og gjerningsmenn, kan være rensende og hjelpe til å utarbeide en felles oppfatning av hendelsesforløp som vil virke helende og forsonende.

Når vi nå innvier denne nye internasjonale etterlevelsen, la oss anerkjenne den uunnværlige rollen sannheten har i å opprettholde menneskerettigheter – og la oss love at vi vil forsvare retten til sannhet i vårt globale arbeid søken for å innvilge menneskerettigheter for alle.