75 måter FN utgjør en forskjell på: Hjelper ofre for naturkatastrofer 23/75

0
703

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Når naturkatastrofer og kriser oppstår, er FN ansvarlig for å koordinere og mobilisere bistand til ofrene. FN samarbeider med Røde Kors, ulike lands myndigheter, store hjelpeorganisasjoner og donorer regjeringer, Røde Kors for å bistå land utsatt for naturkatastrofer. Gjennom FNs koordineringsarbeid samler man inn flere milliarder dollar i året til nødhjelp. FN-systemet tilbyr også hjelp i form av å kjempe for berørte gruppers behov og ved å utarbeide nasjonale og regionale beredskap- og forebyggingsplaner.

FNs organ for katastrofevurdering og koordinering (UNDAC) er en del av det internasjonale beredskapssystemet. UNDAC ble opprettet i 1993 og har som mål å bistå FN og myndigheter i katastroferammede land i den første fasen i en krisesituasjon. UNDAC bistår også i koordineringen av internasjonal nødhjelp på nasjonalt og lokalt nivå.

UNDACs team reiser til katastrofeområder på forespørsel fra de kriserammede landene selv.  De  kan være på plass   hvor som helst i verden innen 12-48 timer.

Les mer her

fn 75 norge