UNFICYP takker av styrkesjef generalmajor Ingrid Gjerde

Generalmajor Ingrid Gjerde har avsluttet sin toårige periode som styrkesjef for den militære delen av FNs fredsbevarende styrke på Kypros (UNFICYP). I et intervju med UNFICYPs interne tidsskrift Blue Beret reflekterte hun nylig over tiden på Kypros. 

Ingrid Gjerdes militære karriere startet med befalsutdanning i 1987, og hun har siden hatt en rekke stillinger i Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til omfattende militær utdanning har hun en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært stasjonert i Libanon, Bosnia-Hercegovina og Afghanistan.  

Gjerde viktigheten av samarbeid mellom militære, politi og sivile som arbeider i buffersonen. I løpet av hennes periode er det blitt gjort en innsats for å forbedre integrasjonen og samarbeidet. Dette har resultert i bedre rapportering, planlegging og operasjoner.   

«Vi har også gjort mye for å bygge samhold og en felles kultur», sier Gjerde. «Jeg synes det har vært en god erfaring, selv om det fortsatt er en vei å gå for å oppnå et fullstendig samarbeid. Og det tar tid. Jeg er veldig fornøyd med måten vi samarbeider på for å nå dette felles målet i oppdraget.»

soldater-snakker-ute-natur
Ingrid Gjerde snakker med kollega. © UNFICYP.

Kvinner i fredsbevarende operasjoner  

Gjerde er den sjette nordmannen og den andre norske kvinnen som blir styrkesjef for en fredsbevarende FN-operasjon.  

Som kvinnelig leder for den militære komponenten har Gjerde følt seg respektert og verdsatt fra starten av oppdraget. 

«Som kvinnelig toppleder ønsker jeg å inspirere både menn og kvinner, men jeg forstår at jeg må se enkeltindivider og kanskje bli presset til å støtte noen av kvinnene litt ekstra, derfor er jeg veldig glad hvis jeg kan bli sett på som en rollemodell.» 

© UNFICYP.

En delt øy  

I sin tale til den kypriotiske befolkningen anerkjente Gjerde den historiske betydningen, ofrene og utfordringene som begge sider har opplevd. Samtidig som hun forstår kompleksiteten i konflikten, understrekte hun viktigheten av å tenke på fremtidige generasjoner og arbeide for en løsning som kommer alle til gode. Gjerde oppfordret kypriotiske politikere, ledere og befolkningen til å støtte en løsning for å skape en bedre fremtid på øya.  

I sitt avsluttende budskap som UNFICYPs styrkesjef understreket Gjerde oppdragets kjerneoppgave: å bringe begge sider til forhandlingsbordet for å finne en varig løsning for Kypros. Hun la vekt på viktigheten av respekt, inkludering og samhold mellom alle involverte. Disse egenskapene er avgjørende for å lykkes med mandatet, ifølge Gjerde.

Prinsesse Anne-kypros-militæret-soldater-FNs fredsbevarende styrker
Prinsesse Anne besøkte de fredsbevarende styrkere på Kyprus i tidlig 2023. © UNFICYP.

FNs fredsbevarende styrke på Kypros  

UNFICYP, som ble opprettet i 1964, er et av FNs lengstvarende fredsbevarende oppdrag. Det ble opprettet for å forhindre nye kamper mellom det gresk-kypriotiske og det tyrkisk-kypriotiske samfunnet. Siden den de facto våpenhvilen i august 1974 har oppdraget overvåket våpenhvilelinjene, tilbudt hjelp til nødlidende og opprettholdt et demilitarisert område mellom de tyrkiske og tyrkisk-kypriotiske militære styrkene i den nordlige regionen og de gresk-kypriotiske styrkene i den sørlige regionen. Lederen for UNFICYP fungerer også som generalsekretærens spesialrepresentant på Kypros og leder arbeidet med å legge til rette for partenes innsats for å oppnå en helhetlig løsning. 

Les også: En krevende militær operasjon ledet av en erfaren offiser 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19