Budskap på verdens tuberkulosedag fra FNs generalsekretær

0
695

    "Verdens tuberkulosedag gir oss en anledning til å gå inn for å stanse spredningen av tuberkulose, en sykdom som forårsaker så mye som 4000 dødsfall hver dag. Den menneskeskapte, multiresistente tuberkulosen finnes i to varianter, med forskjellig grad av motstandsdyktig mot medisinsk behandling, og dermed forskjellig grad av dødelighet. Begge variantene er i spredning.

    Hvis vi noen gang skal være i stand til å forebygge en tuberkuloseepidemi som virker tilnærmet umulig å stanse, må vi først gjøre noe med røttene til problemet: mangelfulle helsetjenester, medisinforråd, foreskrivninger av medisiner samt medisinbruk.

    Det er derfor temaet for tuberkulosedagen i år er “Jeg stanser tuberkulose” (“I am stopping TB”). Dette er en kamp som bare kan vinnes ved hjelp av kollektive forpliktelser fra millioner av individer – donorer og forskere, leger og helsearbeidere, pasienter og familiemedlemmer.

    Takket være en mengde partnere som jobber for å stanse utbredelsen av tuberkulose minsker andelen smittede langsomt. Men dessverre holder ikke denne fremgangen tritt med befolkningsøkningen, og i realiteten blir altså stadig flere smittet. 

Verdens helseorganisasjon ga nylig ut en rapport som tegner et uhyggelig bilde på spredningen av resistent tuberkulose i flere land. Og sykdommen er desto mer dødelig når den opptrer samtidig med hivepidemien. 

For å klare å redde liv må vi intensivere den globale innsatsen. FN arrangerer i juni et forum for globale ledere om HIV og tuberkulose; en del av innsatsen for å øke vår kollektive kapasitet til å begrense tuberkulosedødsfall som kan knyttes til hivsmitte. Inspirasjon til dette arbeidet kan blant annet finnes hos flere afrikanske land som har vist at det er mulig å øke kapasiteten på tjenester som avdekker HIV hos tuberkulosepasienter og tuberkulose hos HIV-pasienter, og dermed gir mulighet til å ta hånd om og behandle disse pasientene. Et eksempel er Rwanda, hvor trefjerdedeler av alle mennesker utsatt for TB-smitte blir undersøkt for HIV. Kenya og Malawi har også tatt avgjørende skritt for å takle spredningen av tuberkulose.

Disse fremgangsskrittene er imponerende, og ikke minst et resultat av innsatsen til enkeltpersoner. ”Jeg stanser tuberkulose” er ikke bare temaet for denne dagen, men også et løfte vi er nødt til å overholde i kampen mot epidemien hele året igjennom, og langt inn i framtiden. "

FNs generalsekretær. Verdens tuberkulosedag 24. mars.