– En fortelling kan ta deg til den andre siden av verden

Oppmuntre fortellertradisjonen og sett pris på bibliotekene våre som en demokratisk institusjon, sier Sveriges siste leseambassadør Bagir Kwiek om hvordan vi kan fremme lese- og skriveferdigheter. Bagir Kwiek er koordinator for det første rombiblioteket i Sverige, forfatter, tilhører den nasjonale minoritetsbefolkningen rom i Sverige og fungerte som Sveriges siste leseambassadør. UNESCO tok initiativet til å årlig markere den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter den 8.september hvert år.

Alfabetiseringsdagen feires for 55. gang med mål om å minne publikum om viktigheten av leseferdighet som et spørsmål om verdighet og menneskerettigheter. Bagir Kwiek kom til Sverige som ettåring fra Kosovo med en rom-polsk far, en mor med romanibakgrunn i Kosovo og syv søsken.

Romanifolkets kulturskatt

Som representant for romanifolkets litteratur snakker Kwiek varmt om den sterke fortellertradisjonen som har vokst seg sterk i deres kultur. Det er omtrent 100 000 romer i Sverige, dusinvis av dialekter og fem store romanispråklige grupper. Bagir selv snakker kalderasjromani, polsk, serbokroatisk og albansk.

«Jeg pleier å si at fortellingene og historien deres er like lange som vårt minne, de kan forsvinne så raskt med bare én generasjon. Derfor må de skrives ned. Under pandemien da mange eldre døde, gikk mange historier tapt.»

Under Bagir Kwieks mandat som leseambassadør ønsket han å øke bevisstheten rundt romlitteraturen. Han forklarer at han ønsket å løfte blikket fra den litterære tradisjonen i Sverige og Norden mot de anslagsvis 16 millioner romer og den litterære kulturskatten som finnes i de ulike europeiske landene. Et av de konkrete tiltakene han har iverksatt er å gi svenske biblioteker muligheten til å fungere som romleseambassader ved å oppfylle visse kriterier for tilgang til litteratur. Slik synliggjør de også romkulturen på et sted der den kan sees hos den øvrige befolkningen.

«Ofte står romanifolkets litteratur på en liten hylle bak. Jeg vil at den skal være i front, at romflagget skal være synlig slik at det føles godt for et lite rombarn som kommer inn på biblioteket.»

Viktigheten av biblioteker

Viktigheten av biblioteker kan ikke understrekes nok av Bagir Kwiek. Han påpeker at de spiller en ekstremt stor rolle for alle sosiale og aldersgrupper og at bibliotekene kan kalles de eneste demokratiske stedene vi har igjen hvor alle er velkomne.

«Biblioteker bør verdsettes høyere! De er steder hvor du både lærer og din forståelse øker. I dem kan du reise til den andre enden av kloden bare gjennom historier, ord, tanker, ideer og følelser, sier Bagir Kwiek.

Sveriges neste leseambassadør kunngjøres senere i år. Leseambassadørens oppdrag er å spre leseglede og arbeide for at alle skal ha like muligheter til å finne litteratur.

Minst 771 millioner unge mennesker og voksne mangler grunnleggende leseferdigheter i dag. Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdighet feires over hele verden under årets tema «Transforming Literacy Learning Spaces» og legger vekt på rettferdig og inkluderende utdanning for alle.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19