Guterres besøker Pakistan og lanserer kriseplan

En beredskapsplan med en verdi av 160 millioner dollar er blitt lansert av FN for å hjelpe Pakistan med å håndtere ødeleggende flom. Målet er å nå de 5,2 millioner mest sårbare menneskene i landet.

Anslagsvis 33 millioner mennesker har blitt rammet av den «verste flommen på flere tiår» og mer enn 1000 mennesker, for det meste barn, har omkommet siden midten av juni da kraftig regn begynte å ramme landet» Jens Laerke, talsperson for FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

«Pakistan er oversvømmet av lidelse,» sa FNs generalsekretær António Guterres i en videomelding der han lanserte det seks måneder lange arbeidet i Islamabad og Genève.

«Enestående klimakatastrofe»

Tirsdag ettermiddag meddelte talspersonens kontor at grunnet den «tragiske situasjonen som millioner av mennesker står ovenfor» over hele landet vil FNs generalsekretær reise til Pakistan på et solidaritetsbesøk med ankomst fredag.

I sin videomelding hadde Guterres allerede beskrevet at «det pakistanske folket står overfor en monsun på steroider – den nådeløse virkningen av epokelige nivåer av regn og flom.»

Ifølge Laerke er 500 000 mennesker fordrevne som følge av flommen og oppholder seg i leirer hvor man bistår de berørte. I tillegg har nesten en million hjem blitt skadet og over 700 000 husdyr skal ha gått tapt.

Den humanitære krisen har også ført til alvorlige konsekvenser for infrastruktur. Skader på nesten 3500 km veier og 150 broer har hindret menneskers mulighet til å flykte til tryggere områder i tillegg til å vanskeliggjøre levering av bistand til de millionene som trenger det.

Tre hovedmål

I følge OCHA-talspersonen fokuserer planen på tre hovedmål, hvor det første er «å levere livreddende og grunnleggende hjelp som helsetjenester, mat, rent vann og husly.»

Det andre vil være «å forhindre store utbrudd av smittsomme sykdommer som kolera og hjelpe små barn og deres mødre med ernæring.»

Det tredje målet er «å sikre at folk får tilgang til hjelp og beskyttelse på en måte som er både trygg og verdig, inkludert familiesporing.»

«Pendelen har svunget»

Pakistan har måttet håndtere ekstremvær siden juni. Ifølge OCHA var nedbørsmengden 67 prosent over normalen bare i juni. Per 27. august har nedbøren i landet tilsvart 2,9 ganger det nasjonale 30-årsgjennomsnittet.

I følge Global Climate Risk Index 2021 og Climate Watch er Pakistan blant de 10 landene som er mest berørt av ekstremvær som følge av klimaendringene, til tross for det svært lave karbonfotavtrykket. Clare Nullis, talsperson for Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), beskriver den dødelige flommen som «fotavtrykket til klimaendringene der de blir mer ekstreme». I mars og april var Pakistan utsatt for ødeleggende hetebølge og tørke og nå har «pendelen svunget» totalt, advarte Nullis.

Les mer om klimaendringene her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19