Den internasjonale dagen mot polio

0
772
Jean-Marc Giboux / Rotary/(CC BY 2.0)

 

Jean-Marc Giboux / Rotary/(CC BY 2.0)
24. OKTOBER, 2013 – Selv om polio er utryddet i store deler av verden, inkludert de nordiske landene, eksisterer sykdommen fortsatt noen steder. Polio inntreffer som oftest hos barn under fem år og kan føre til lammelser. I dag markeres verdens poliodag, en dag hvor personer over hele verden kan rette sin oppmerksomhet mot viktigheten av poliovaksinasjoner og den globale utryddelse av polio.

En av 200 polio infeksjoner leder til irreversible lammelser (vanligvis i ben), av disse dør 5% til 10% når musklene man benytter for å puste ikke lenger fungerer som de skal.

Da Initiativet for utryddelsen av polio ble etablert i 1988 paralyserte polio mer enn 350 000 personer i året. Siden den gang har antallet sunket drastisk, mer enn 99 %. Det er nå kun 3 land som fortsatt har problemer med polio, mens det tidligere var 125.

Dette er fantastiske resultater, men polio utgjør fortsatt en trussel mot det globale samfunnet. Polioviruset sirkulerer fortsatt i tre land: Afghanistan, Nigeria og Pakistan, og det er fortsatt risiko forbundet med vaksine avledet poliovirus (VDPV), som kan oppbygge resistans mot vaksiner.

De nordiske landene har siden 1950 distribuert poliovaksiner. Polio ble i praksis utryddet fra de nordiske landene i løpet av 1960-årene.
Selv om polio ikke utgjør en direkte trussel mot innbyggere i de nordiske landene, er faren at sykdommen skal komme ut av kontroll om den ikke overvåkes nøye.

For å utrydde polio må alle barn vaksineres, inkludert de som lever i rurale og utilgjengelige områder. Frivillige reiser over hele verden for å bringe vaksiner til barn. For å lese mer eller bidra til arbeidet, kan du klikke her.