Barns rettigheter må tas på alvor

Som FNs spesialrapportør for salg og seksuell utnyttelse av barn, jobber Maud de Boer-Buquicchio for å bedre beskyttelsen av barn som misbrukes og utnyttes. I løpet av sine nesten seks år i rollen har hun bidratt med viktige anbefalinger og rapporter til regjeringer og Menneskerettighetsrådet. Likevel mener hun at mer må gjøres med flere ressurser.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHRbestår av uavhengige menneskerettighetseksperter med mandat til å rapportere og gi råd om menneskerettigheter fra et tematisk eller landsspesifikt perspektiv. Mens spesialprosedyresystemet har eksistert siden 1967, ble den første spesialrapportøren som vurderte alle forhold knyttet til salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi utnevnt i 1990. I sine roller som uavhengige eksperter, må spesialrapportørene utvise den ytterste integritet og habilitet.

– Ettersom vi er uavhengige eksperter, har vi mye frihet til å snakke. Men samtidig har vi ansvar. I tillegg er det en adferdskode og vi kan ikke gå utover vårt mandat eller delta i aktiviteter som vil være i strid med vårt ansvar, sier Maud de Boer-Buquicchio i et intervju med UNRIC. 

Engasjement for barns rettigheter 

Gjennom hele sin karriere har Maud de Boer-Buquicchio vist ekte engasjement

Maud de Boer-Buquicchio er FNs spesialrapportør for salg og seksuell utnyttelse av barn.

og dedikasjon for menneskerettigheter, og spesielt til barns rettigheter. Hun ble en del av Europarådet i 1969 hvor hun i forskjellige stillinger arbeidet med menneskerettighetsbeskyttelse, som ble opprettet under den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Fra 2002 til 2012 var de Boer-Buquicchio visedirektør for Europarådet, den første kvinnen som ble valgt til denne stillingen.

Hun lanserte Europarådets program “Building a Europe for and with children”, og talte for en helhetlig og integrert tilnærming til spørsmålet om å eliminere alle former for vold mot barn og respekt for barns rettigheter.

I 2014 ble Maud de Boer-Buquicchio utnevnt tiFNs spesialrapportør for salg og seksuell utnyttelse av barn. Et mandat som ble fornyet i mars 2017.

– Jeg har dedikert mye av min karriere til å fremme barns rettigheter og forebygge seksuell utnyttelse av barn, så det var logisk for meg å søke denne stillingen. Jeg syntes det var en mulighet til å utvide det jeg hadde brakt til det europeiske bordet på globalt nivå, med Barnekonvensjonen som mitt kompas for handling, forklarer hun.

Inkluderer barn 

 I sin rolle som spesialrapportør analyserer Maud de Boer-Buquicchio årsaker og identifiserer nye mønstre i salg og seksuell utnyttelse av barn. Hun kommer med anbefalinger, publiserer tematiske rapporter, fremmer bevissthet og gjennomfører landebesøk på regjeringers invitasjon for å vurdere situasjonen og gi anbefalinger om spørsmål knyttet til hennes mandat. 

– Landsbesøkene er veldig viktige og intensive. Jeg møter mange interessenter, inkludert myndighetspersoner, politietater, rettsvesen, unge parlamentarikere og viktigst av alt – barn. 

Maud de Boer-Buquicchio har en sterk og selvsikker, men likevel varm stemme. Det er lett å forestille seg at hun mestrer å være i rom med myndigheter så vel som i rom med små barn.  

– Jeg prøver å involvere barn så mye jeg kan og lytte til hva de mener må gjøres for å håndtere disse problemene. Foruten møter med barn og unge aktivister, prioriterer jeg alltid møter med de overlevende etter seksuell vold og lytter til deres syn og behov.

Seksuelt misbruk og utnyttelse av barn og unge over internett 

Et av fokusområdene til spesialrapportøren er hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) brukes til salg og seksuell utnyttelse av barn og unge. Den nye utfordringen med internettets inntog ble allerede behandlet på nittitallet av spesialrapportørens forgjenger, og har siden den gang vært et viktig fokus i mandatet. 

– Når et bilde av overgrep mot barn vises på nettet, er det alltid et barneoffer og en gjerningsmann. Det er også viktig å diskutere internettleverandørenes ansvar – hvordan deres rolle kan formes til et beskyttelsesverktøy snarere enn å være tilrettelegger, det være seg vitende eller i uvitenhet, forklarer de Boer-Buquicchio 

Utover IKT-relatert seksuelt misbruk og utnyttelse, er en av de andre prioriteringene for spesialrapportøren fremover sårbarheten til barn på flukt.

Fremgang, men også utfordringer 

Spesialrapportørens arbeide resulterer i rapporter og anbefalinger. Det ligger en stor tilfredstillelse i, når disse anbefalingene følges opp. For eksempel var en av de Boer-Buquicchio‘s anbefalinger etter hennes besøk i Malaysia opprettelsen av en dedikert kommisjon for barnerettigheter i Menneskerettighetskommisjonen for Malaysia – noe som nå er implementert.  

Selv om det er fremgang, mener de Boer-Buquicchio imidlertid at det er behov for en bedre oppfølging generelt.

– Det er synd at det ikke er en systematisk oppfølging av implementeringen av våre anbefalinger og begrensede muligheter for oppfølging av våre landsbesøk, på grunn av vårt globale mandat. Det er vanskelig å måle den direkte effekten av arbeidet vårt og forstå påvirkningen fra andre faktorer. Men samtidig er det viktigste at barns rettigheter blir tatt på alvor, og det spiller ingen rolle hvem som kan påta seg æren for den fremgangen, så lenge alle aktører jobber mot det samme målet.

Spesialrapportørene mottar ikke lønn for sin jobb, og ressursene for mandatet er svært knappe. Maud de Boer-Buquicchio synes mangelen på ressurser er en av de største utfordringene. Større forskningskapasitet og økt handling er akutt nødvendig. 

– Mandatet er en fantastisk mekanisme for å varsle regjeringer og gi uavhengige råd om hva som må gjøres for å adressere omfanget av salg og seksuell utnyttelse og gjøre denne verden til et bedre sted for barn, der de fullt ut kan glede seg over rettighetene sine. Men jeg tror virkelig at hvis Menneskerettighetsrådet ønsker at dette skal være en suksesshistorie, må mekanismen støttes med tilstrekkelige ressurser, avslutter de Boer-Buquicchio.

Nyhetsbrev

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19