Du og EU vs. plast

0
700


Rwanda og Tanzania har allerede innført prisverdige lovendringer, som henholdsvis forbyr bruken av plastposer og forbyr produksjonen av plastposer. Så hvorfor bør ikke EU strebe etter det samme?

EU har muligheten til å redusere bruken av engangsplastposer radikalt i løpet av de neste fire årene ved hjelp av nye planer som ble fremlagt av Europakommisjonen i november 2013. Forslaget går ut på at EU-land skal motvirke bruken av tynne plastposer (som i Norge ofte blir brukt til frukt og grønnsaker) på en måte som de synes er passende. Valgmulighetene er blant annet avgifter, å gjøre bruken av bæreposer forbudt eller å implementere nasjonale mål for reduseringen av posene.

Europaparlamentet stemte i januar 2014 for en resolusjon som gjorde de mest farlige typene plast, deriblant visse plastposer, forbudt fra år 2020. Resolusjonen er en del av EUs strategi om at redusere plastavfall i naturen. EU skal også introdusere bindende mål for reduseringen av plastavfall. 

I gjennomsnitt bruker en europeer 198 engangsplastposer i året, hvilket svarer til en pose pr. husholdning pr. dag. Men det årlige forbruket varierer meget i EU, fra mellom 4 pr. person i Danmark og Finland til 466 i Polen, Portugal og Slovakia.

Hva DU kan gjøre:

EU skrider til handling, men suksessen avhenger også av individers handlinger.
Vi er alle sammen ansvarlige for situasjonen vi er i – og vi er alle ansvarlige for å sørge for at det ikke blir verre. Det er på tide å revurdere hvordan vi som samfunn bruker – eller misbruker – plast.

Her er noen tips:

  • Hver gang du ser avfall, saml det opp og kast det.
  • Reduser, gjenbruk og resirkuler – Du har hørt det før, men du vet hva som skjer hvis du ikke gjør det. Vær oppmerksom på hva du kjøper og prøv å unngå produkter med for mye emballasje, spesielt engangsprodukter.
  • Forlang flere og bedre muligheter for å sende ting resirkulering i ditt område.
  • Ta del i opprydning av strender og vannløp – eller organiser opprydninger selv. Selv om opprydninger ikke løser problemet er de effektive for å skape oppmerksomhet omkring problemet.
  • Hvis du bor i nærheten av havet eller et vannløp som leder til havet fører dine avløpsrør kanskje avfall direkte ut i havet. Vær oppmerksom på eventuelle kilder som fører avfall ut i havet i ditt område og forlang at disse blir avskaffet.
  • Vær oppmerksom på ditt miljømessige avtrykk. Oppfordr til forandring og motvirk dagens paradigmer om forbruk og forspillelse.