UNFPA-rapport etterlyser globalt fokus på rettigheter

Nye data viser en økning i antall politiske vedtak som tar sikte på å påvirke kvinners valg i forhold til å få barn. Denne typen politikk er ofte ineffektiv og kan skade kvinners rettigheter.

Dataene er hentet fra UNFPAs årlige «State of World Population-rapport», som ble utgitt i går.

Rapportens utgangspunkt er at verdens befolkning i november 2022 passerte 8 milliarder mennesker. Dette har gitt opphav til upassende krisefortellinger som er svært skadelige for kvinner. I mange tilfeller blir fortellingen om «for mange» eller «for få» kraftig overdrevet. I stedet for statlig inngripen, krever rapporten at kvinner skal få lov til å bestemme fritt over sine egne reproduktive valg.

«Kvinners kropper er ikke et middel til å oppnå et befolkningsmål,» sa UNFPAs administrerende direktør Dr. Natalia Kanem. – For å bygge livskraftige og inkluderende samfunn, uavhengig av befolkningsstørrelse, må vi snakke om og forholde oss til befolkningsendringer på en ny måte.

Manglende autonomi 

Rapporterte data fra 68 land viser at så mange som 44 prosent av kvinner og jenter i parforhold ikke har mulighet til å si nei til sex, ta egne valg om bruk av prevensjon eller å oppsøke helsehjelp selv.

Gjennom historien har fruktbarhetspolitikk i mange tilfeller vist seg å være ineffektiv og å undergrave kvinners rettigheter. I mange land hvor man har forsøkt å belønne par som får flere barn, har fødselsraten forblitt under to barn per kvinne.

Vi må styrke kvinners valgfrihet

I stedet for å innføre kontroll som potensielt krenker kvinners rettigheter, oppfordrer UNFPA-rapporten regjeringer til å etablere politikk som sikrer nettopp disse rettighetene, så vel som likestilling. Dette gjelder alt fra jobb, til seksualitet og helse. Denne typen politikk vil styrke samfunn og sikre deres stabilitet, uavhengig av hvordan befolkningen endres.

Nøkkelfakta og tall fra verdensbefolkningens tilstand i 2023:

1. 24% av kvinner og jenter i forhold har ikke mulighet til å si nei til sex. 11% er ikke i stand til å ta egne beslutninger om bruk av prevensjon, ifølge data fra 68 land.

2. En studie i åtte land fant at folk som hadde blitt utsatt for mediehistorier/samtaler om verdens befolkning var mer sannsynlig å vurdere verdens befolkning som for høy.

3. Global demografi endrer seg raskt. To tredjedeler av verdens befolkning bor i land med lav fruktbarhet, der befolkningen ikke formerer seg. Åtte land vil stå for halvparten av den forventede veksten i verdens befolkning innen 2050. Disse er DR Kongo, Egypt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippinene og Den forente republikken Tanzania. Dette vil føre til store endringer i rangeringen av verdens mest folkerike land.

4. Å skylde på fruktbarhet for klimaendringer, legger ikke ansvaret på de som slipper ut mest CO2. Av 8 milliarder mennesker tjener omkring 5,5 milliarder mindre enn rundt 10 dollar om dagen. Disse bidrar ikke til vesentlig til karbonutslipp.

5. Ifølge FN vil økt likestilling i arbeidsmarkedet ha større positiv innvirkning på økonomien i samfunn preget av en aldrende befolkning og lav fruktbarhet, enn politikk som sikter på at kvinner skal få flere barn.

Hva er UNFPA?

UNFPA er FNs organisasjon for seksuell og reproduktiv helse. Organisasjonen jobber i over 150 utviklingsland for å gi tilgang til prevensjon og andre reproduktive helsetjenester. Den jobber også for å sikre at kvinner og jenter har mulighet til å ta informerte beslutninger om egen kropp og eget liv.

Rapporten finner du her: UNFPA SWP Report 2023.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19