Edward Norton utnevnes som representant for naturmangfoldåret 2010

0
608

8 juli 2010- I dag utnevnte FNs generalsekretær Ban Ki-moon skuespilleren Edward Norton som representant for naturmangfoldsåret 2010.

Skuespilleren har tidligere vært aktiv i utvikling på lokalt plan, og bevaring av naturen. Norton sa han håper han kan bruke media oppmerksomheten han får til å rette søkelyset mot FNs mål og arbeid.

”Jeg tror at de som jobber for FN og de som fremmer organisasjonens visjoner og mål spiller en viktig rolle i FNs globale innflytelse”, sa han til CNN nyhetssenter.

Norton kommer fra en familie hvor flere av familiemedlemmene har vært engasjert i temaer som FN jobber med. Faren hans arbeidet med bevaring av naturen, og besteforeldrene hans stiftet en organisasjon som bygger boliger for de fattige i USA.

Norton forsøker å samle støtte til å iverksette tiltak som kan bevare naturen, han er styremedlem i Maasai Wilderness Conservation Trust, og deltar i lanseringen av et nytt sosialt nettverk som skal fremme deltagelsen i humanitært arbeid.

I fjor deltok han i New York maraton, som til sammen samlet over 1 million kroner til lokal samfunn i Kenya.

Norton kommer til å jobbe med FNs konvensjon om biologisk mangfold og jobbe for at toppledere iverksetter tiltak som er nødvendig for å beskytte naturen. Han ønsker også et økt fokus på biologisk mangfold generelt og øke bevisstheten rundt emnet.

”Folk må innse hvor viktig beskyttelse av naturen og biologisk mangfold er. Dette er en forutsetning for å føre slekten videre og opprettholde sivilisasjonen”.

Da han ble utnevnt sa Norton til generalsekretæren at biologisk mangfold er et tema som krysser landegrenser og folk har glemt hvor viktig beskyttelse av naturen er. «Det er den største utfordringen verden står ovenfor, og tiltakene som blir iverksatt vil definere hvordan den fremtidige generasjon ser tilbake på denne æraen», sa han. 

Ahmed Djoghlaf, direktør i CDB, informerte på pressekonferansen om at utryddelsen av visse dyrearter er 1000 ganger høyere enn hva som er betraktet som naturlig.  

”Vi har nådd et vendepunkt hvor vi ser at skadene vi har påført naturen er irreversible.  Det er derfor det er viktig at vi iverksetter tiltak umiddelbart”, sa Djoghlaf.

Utnevnelsen av Norton skjer i forbindelse med FNs markering av år 2010 som det internasjonale naturmangfoldåret. I september 2010 møtes 65 statsoverhoder i FNs hovedkvarter i New York hvor de skal diskutere hvilke tiltak som må iverksettes.