Alt du bør vite om Stockholm+50

Verdens ledere og representanter fra myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og ungdom samles i Sverige 2. og 3. juni 2022 til Stockholm+50, et internasjonalt arrangement for å øke innsatsen for å skape en sunn planet til alles beste.

Arrangementet finner sted på et avgjørende tidspunkt, ettersom jorda er i en nødssituasjon, og rask handling er nødvendig for å møte den trippelplanetariske krisen: klimaendringer, tap av natur og biologisk mangfold samt forurensning og avfall.

Så hva er egentlig Stockholm+50, og hvorfor er det viktig?

 

Hva er Stockholm+50?

Stockholm+50 er arrangert av Sverige og Kenya og har temaet «en sunn planet til fordel for alle – vårt ansvar, vår mulighet».

Det to dager lange møtet vil feire 50-årsjubileet for FNs miljøvernkonferanse i Stockholm, som skulle vise seg å ta internasjonalt samarbeid til nye høyder.

På konferansen i 1972 vedtok 113 land FNs miljøvernerklæring, og satte miljøspørsmål på deres agenda. Konferansen førte også til opprettelsen av FNs miljøprogram (UNEP) og lanserte en viktig dialog mellom industriland og utviklingsland om sammenhengen mellom miljø, økonomisk vekst og menneskelig velferd.

Stockholm+50 markerer en milepæl i vår kollektive reise mot en sunn planet. Det gir mulighet til å reflektere over, feire og bygge videre på 50 år med miljøinnsats.

Arrangementet vil bli organisere plenumssesjoner, tre ledelsesdialoger og sidearrangementer som vil fokusere på viktigheten av multilateralisme i håndteringen av den trippelplanetariske krisen.

Stockholm +50 har også som formål å styrke resultatene fra FNs femte miljøforsamling som foregikk tidligere i år i Kenyas hovedstad, Nairobi.

 

Hva er den trippelplanetariske krisen?

Den trippelplanetariske krisen består av tre sammenhengende problemer som truer menneskers og miljøets helse: klimaendringer, tap av natur og biologisk mangfold, og forurensning og avfall.

Klimakrisen forårsaker hyppigere ekstreme værforhold som storm og tørke, noe som forverrer mat- og vannmangel. Forskning viser at for å avverge en klimakatastrofe, må verden halvere sine årlige klimagassutslipp innen 2030.

Indira Gandhi
Indira Gandhi, tidligere statsminister i India, taler på Stockholm-konferansen i 1972. Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Menneskelig aktivitet har endret 77 % av jordas landmasse (unntatt Antarktis) og 87 % av havet. Mer enn 2 milliarder hektar land har blitt dårligere på grunn av overutnyttelse eller dårlig forvaltning, og én million arter er truet av utryddelse.

Luftforurensning er den største miljøtrusselen mot folkehelsen globalt og er ansvarlig for anslagsvis 7 millioner tidlige dødsfall hvert år. 11 millioner. tonn plastavfall ender opp i havet hvert år. Samtidig produserer vi 50 millioner tonn e-avfall.

 

Hvordan vil Stockholm + 50 håndtere klimakrisen?

Stockholm+50 vil bidra til å fremskynde implementeringen av 2030-agendaen og FNs bærekraftsmål mål for å oppnå en sunn planet – som er avgjørende for sosial og økonomisk fremgang og velferd.

Ved å samle et bredt spekter av ekspertise og entusiaster fra hele verden vil møtet understreke viktigheten av en tilnærming til miljøspørsmål som involverer flere aktører og sektorer, og det vil understreke viktigheten av samarbeid. Stockholm + 50 understreker også vårt ansvar for å beskytte jorden og sikre at alle har tilgang til livsnødvendigheter.

I 50 år har verden gått sammen for å møte de største miljøutfordringene, alt fra å utrydde produksjonen av blyholdig drivstoff til å beskytte mer enn 38 000 arter og håndtering av hullet i ozonlaget. Dette internasjonale samarbeidet har begrenset handel med kvikksølv, forbudt farlige kjemikalier og senket prisene på fornybar energi.

Men 50 år senere er behovet for å få fart på innsatsen for miljø, fattigdomsbekjempelse og menneskerettigheter viktigere enn noensinne.

Stockholm+50 gir en unik mulighet til å bli nok et vendepunkt og styre menneskeheten tilbake på veien til en sunn planet og den hensikt å oppnå velstand for alle.

Følg Stockholm+50-feeden for oppdateringer.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19