Verdens vanndag 2006: Vann og Kultur

0
648

Hvert år velges et FN-organ for å koordinere begivenheter i forbindelse med Verdens vanndag (WWD) over hele verden. Samtidig velges et nytt tema for å reflektere de mange ulike aspekter ved vannressurser. Verdens vanndag 2006 ledes av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) under temaet ”Vann og kultur”.

Vi legger byene våre nær vannet; vi bader i vannet; vi leker i vannet; og vi arbeider med vannet. Våre økonomier er bygget på vanntransport. Produktene vi kjøper og selger er på en eller annen måte delvis gjort av vann. Vårt daglige liv avhenger av vann, og formes av det. Uten vannet som omgir oss, fuktigheten i luften, elvens strøm og vannet fra springen, ville livet vårt vært umulig. Men i de senere år står vann som ressurs i mindre verdi.Vann er ikke lenger et element som høyaktes, men betraktes istedenfor som et forbrukerprodukt. Vann som element har på en skamfull måte blitt oversett. 80 prosent av kroppen vår består av vann, og to tredjedeler av jordens overflate er dekket av vann. Vann er del av både vår kultur og vårt liv.

Temaet ”Vann og kultur”, i anledning Verdens vanndag 2006, setter fokus på det faktum at det finnes like mange måter å betrakte, bruke og feire vann på, som det er kulturelle tradisjoner over hele verden. Betraktet som hellig, er vann i sentrum for mange religioner, og brukes i mange ritualer og seremonier. Vann er både fasinerende og flyktig, og har derfor vært gjenstand for kunstneriske representasjoner gjennom mange århundrer, både i musikk, maling, litteratur og film. Også innenfor vitenskap har vann vært viktig. Hver verdensregion har en egen måte å betrakte vann som hellig, men alle anerkjenner vannets verdi og dets sentrale plass i menneskets liv. Kulturelle tradisjoner, urfolks praksis og samfunnsverdier bestemmer hvordan mennesker ser på, og forvalter vann, i verdens ulike regioner.

UNESCO står i fremste linje i FNs arbeid for fremme av kulturell diversitet. UNESCO arbeider for beskyttelse og respekt for ulike kulturers egenart, og bringer disse sammen i en interaktiv og gjensidig avhengig verden.