En hinderfri verden

0
727
disability

disability

Den tredje desember hvert år markeres den internasjonale dagen for funksjonshemmede, en verdensomspennende markering som skal skape oppmerksomhet rundt og forståelse for spørsmål relatert til funksjonshemming. Mennesker med funksjonshemminger kan beskrives som verdens største minoritet – 15 prosent av verdens befolkning, eller over en milliard mennesker, lever med en form for funksjonshemming.

Årets tema er fjerning av hindre, slik at vi kan skape et inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle. Mennesker med funksjonshemminger møter ofte hindre for sin deltagelse i alle aspekter av samfunnet. Hindre kan anta mange former, inkludert de som har å gjøre med de fysiske omgivelsene, de som er et resultat av lovgiving og politikk, eller de som kommer av samfunnsholdninger og diskriminering.  Resultatet er at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har lik tilgang til samfunnet eller forskjellige tjenester, herunder utdanning, arbeid, helsetjenester, transport, politisk deltakelse eller lovvesen.

Hele samfunnet tjener på at hindrene fjernes. Som generalsekretær Ban Ki-moon sier i sin melding på den internasjonale dagen:
– Mennesker med funksjonshemminger har betydelig positiv innvirkning på samfunnet, og deres bidrag kan bli enda større hvis vi fjerner hindringer for deres deltakelse. Med mer enn en milliard mennesker med nedsatt funksjonsevne i vår verden i dag, er dette viktigere enn noen gang. Vår utfordring er å gi alle mennesker den likeverdige tilgangen de trenger og fortjener. Dette skape en bedre verden for alle.

FNs generalforsamling vil avholde et høynivåmøte om funksjonshemming og utvikling neste år. Målet med møtet er å jobbe fram tiltak for tette gapet mellom velmenende forpliktelser og faktisk handling. Nå når verdenssamfunnet arbeider for å få på plass en post-2015 utviklingsagenda, er det viktig at rettighetene og bekymringene til, og bidragene fra, personer med nedsatt funksjonsevne fullt ut tas hensyn til, siden vi ganske enkelt ikke har råd til å ignorere behovene og meningene til over en milliard mennesker.