Et nytt og bedre liv?

0
779
Migrants

Migrants

18. desember 2012. Hver eneste dag flykter mennesker fra sine hjemland i et forsøk på å unnslippe undertrykkelse, tortur eller andre grusomheter, og finne et tryggere og bedre liv et annet sted. I det nye landet de nå skal kalle hjem kan migrantene stå overfor enda større utfordringer, som menneskerettighetskrenkelser, diskriminering og fattigdom. Den 18. desember er den internasjonale migrasjonsdagen.

Drømmen om en godt betalt jobb i et rikt land er en stor drivkraft bak internasjonal migrasjon. Allikevel overskygges håpet og ønsket om en bedre fremtid for en selv og ens barn ofte av den fiendtlighet man møter i vertslandet. ”De stjeler jobbene våre”, ”de reduserer lønna vår” og andre fordommer mot migranter er alle velkjente i i-landene – og særlig den nåværende økonomiske krisa har båret ved til ilden.

– Det er spesielt viktig med oppmerksomhet rundt migrantenes rettigheter i nå med en globale økonomiske og finansielle uroen, understreker FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin melding på den internasjonale migrasjonsdagen.

– Ettersom budsjettene minker ser vi nedskjæringer som diskriminerer migrantarbeidere, fremmedfiendtlig retorikk, som tilskynder til vold mod illegale innvandrere, og forslag til immigrasjonslover, som gir politiet mulighet til å håndtere migranter ustraffet. I økonomiske nedgangstider er det verdt å huske på at hele sektorer av våre økonomier avhenger av migrantarbeidere, og migrantentreprenøer bidrar til å skape arbeidsplasser, tilføyer Ban.

Mange avanserte økonomier trenger migrantarbeidere til de jobbene som ikke kan outsources, og som lokale arbeidere ikke er villige til at ta. Og ettersom de yngre generasjonene blir stadig bedre utdannede, er ferre i denne gruppen tilfredse med lavtlønnede og fysisk krevende jobber.

I 2013 vil FNs generalforsamling holde sin annen høynivådialog om internasjonal migrasjon og utvikling, der medlemsstatene og deres partnere får mulighet for at drøfte konkrete foranstaltninger for å fremme arbeidsstyrkens mobilitet, fremme bæredyktig utvikling og beskytte migranters rettigheter.

– I opptakten til høynivådialogen håper jeg at medlemsstaterne vil  ha menneskerettigheter som omdreiningspunkt når det kommer til migrasjonspolitikk. På nasjonalt nivå oppfordrer jeg til å avkriminalisere illegal innvandring, å få på plass effektive alternativer til migrantvaretekt og å sikre at offentlige tjenestepersonell som sykepleiere eller lærere holdes strengt adskilt fra immigrasjonsmyndighetene. Jeg håper også at deltagerne grundig vil overveie migrasjonsspørgsmålet post-tusenårsmålene, understreket generalsekretæren.

Den fjerde desember 2000 utropte FNs generalforsamling 18. desember til den internasjonale migrasjonsdagen. Den 18. desember 1990 vedtok Generalforsamlingen FN-konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til alle migrantarbeidere og deres familiemedlemmer.