FNs konferanse for frivillige organisasjoner i Paris i september 2008

0
683

FNs årlige konferanse for frivillige organisasjoner kommer for første gang til å bli holdt utenfor FNs hovedkvarter i New York. Den 61ste konferansen kommer til å finne sted den 3.-5. september, på UNESCOs hovedkvarter i Paris.

Temaet for konferansen er 60års jubileumet for menneskerettighetserklæringen, og det er også grunnen til at konferansen holdes i Paris. Det var i Palais Chillot i den franske hovedstaden erklæringen ble signert den 10. desember 1948.

Målet med konferansen er å vise hvordan det sivile samfunnet kan bidra til å fremme menneskerettigheter på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er organisert av FN’s informasjonsavdeling DPI i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Siste mulighet til å registrere seg for konferansen er 1. august, og det må gjøres på
 www.un.org/dpi/ngosection
For mer informasjon om konferansen, se www.undpingoconference.org