Ban oppfordrer ledere av fattige land til å legge til rette for økonomisk utvikling

0
720
alt

alt8. mai 2011

Generalsekretær Ban Ki-moon oppfordret i dag lederne i verdens fattigste land, som var samlet i Tyrkia, om å enes om et felles standpunkt og å sende et sterk politisk budskap til resten av verden vedrørende viktigheten av å investere i de minst utviklede landene for å utrydde global fattigdom.

– Det viktigste målet med det nye handlingsprogrammet er å bygge sterke økonomier som kan tåle eksterne sjokk, sa Ban til topplederne fra 48 land under åpningen av den fjerne FN-konferansen for de minst utviklede landene (LDC-IV) i Istanbul.

Konferansen vil vurdere implementeringen av Brussels Programme of Action – dokumentet som ble vedtatt under LDC-konferansen i 2001, og man vil forsøke å nå en avtale om nye støttemidler til de 48 landene som blir klassifisert som LDC-land.

Ban oppfordret til å bygge produktiv kapasitet og til å utvide mulighetene for anstendig arbeid for menn og kvinner i de minst utviklede landene.

– Dette betyr å garantere handlingsrom der sivilsamfunnet og privat sektor kan operere. Det betyr å utvide tilbudet av nødvendige sosiale tjenester – utdanning, helse, infrastruktur og sosiale sikkerhetsnettverk, særlig nettverk for matsikkerhet, sa Ban.

– For å oppnå dette vil man trenge engasjement og involvering fra en rekke partnere, tradisjonelle givere, nye vekstøkonomier og forretningsverdenen, sa generalsekretæren, og oppfordret statslederne til å ikke tillate at den nye, globale atmosfæren av nøysomhet og forsiktighet forhindrer fremgang og satsning på vekst.

 

Gå til vår side om LDC-landene og konferansen i Istanbul her.