Flyktninger: presserende kriser – ingen penger

0
611
Flygtningensp 47

Flygtningensp 47

8. oktober 2012. Med bunnskrapt finansbeholdning står FNs høykommisær for flyktinger overfor en kombinasjon av kriser som er helt uten sidestykke, og oppfordrer verdenssamfunnet til å bidra med den nødvendige finansielle støtten.   

FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres, sier at hans kontor, kjent under akronymet UNHCR, for øyeblikket arbeider med fire akutte kriser, og prøver å beskytte og hjelpe de 700 000 menneskene som har flyktet fra konfliktene i Syria, Mali, Suden og Kongo (DRC) innen utgangen av september, i tillegg til fjorårets rekordmange 800 000 flyktninger verden over.

– UNHCR er rent faktisk overbelastet for øyeblikket, sa FNs flyktningesjef nylig til reportere i Geneve. Han understreket at alle de akutte problemene kommer i tillegg til de kroniske, som at en million somaliske flyktninger som har reist fra konflikter og tørke i sitt hjemland til Kenya, Etiopia og Yemen.

Guterres snakket på en pressekonferanse etter et møte i UNHCRs styre, som årlig samles i Geneve for å gjennomgå og godkjenne institusjonens program og budsjetter, rådgi om internasjonal beskyttelse og diskutere et bredt spekter av spørsmål med UNHCR og dets mellomstatlige og ikke-statlige partnere.

– For øyeblikket har vi fire akutte kriser samtidig med ettervirkningene av fjorårets veldig dramatiske flyktningssituasjon. I tillegg kommer alle de langtrukne problemene som desverre ikke ser ut til å få en snarlig løsning, fra Afghanistan til Eritrea til Colombia og Myanmar, sier Guterres.

For å gi seg i kast med disse dramatiske forholdene oppfordrer Guterres alle land til å holde grensene åpne for å gi adekvat beskyttelse. Han retter en sterk appell om finansiell støtte for UNHCRs operasjoner verden over.