– Vi er her for å bygge en ny energiframtid

0
686
World Energi Summit

World Energi Summit

16. januar 2012 – I forbindelse med lanseringen av “det Internasjonale året for bærekraftig energi for alle”, ba FN nasjonale myndigheter, privat sektor, og resten av samfunnet om å bidra med å bedre tilgangen til energi, bedre effektiviteten og øke bruken av fornybar energi.

Globalt mangler fortsatt én av fem tilgang til moderne elektrisitet, og dobbelt så mange – tre milliarder – må bruke tre, kull eller avføring fra dyr til oppvarming og matlaging.

«Vi er her for å bygge en ny energiframtid. En framtid som støtter kraften av teknologi og innovasjon som en tjeneste for mennesker og jorden », sier Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, i en kommentar under åpningen av ”World Future Energy Summit”, som arrangeres i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater.

«Bærekraftig energi for alle er innen rekkevidde», sa han overfor forsamlingen, som også setter i gang den globale lanseringen av 2012 som det “Internasjonale året”.

Ban Ki-moon fremhevet at energi er i sentrum for alt. Fra å stryke økonomien for å bekjempe fattigdom, kjent som FNs tusenårsmål, bekjempelse av klimautfordringene, og styrke den globale sikkerheten.

«Dette er den røde tråden som knytter sammen økonomisk utvikling, økt sosial rettferdighet og beskyttelse av miljøet». Fremdeles fører omfattende mangel på energi til at milliarder ikke har lys, sliter med dårlig helse, og ikke får muligheten til å ta en utdannelse og oppnå velstand, fortalte Ban Ki-moon.

«Derfor sier jeg at mangel på energi må ta slutt. Vi må kunne skru på lyset i alle hjem».

For å kunne gjøre dette, henviste han til behovet for å få til flere suksessfulle eksempler av ren energi og energieffektiv teknologi; innovasjon som kan spres gjennom utviklingsland, samarbeid med privat sektor og framtidsrettet lederskap.

Ban Ki-moon fokuserte på at mangel på energi ikke kan hindre oppnåelsen av FNs tusenårsmål, med målsetning om å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. Dette ved å bekjempe sult, sykdom, analfabetisme, miljøets nedgang og diskriminering av kvinner.

For å få gjennomslag for å redusere mangelen på energi, påskynde en bærekraftig økonomisk utvikling, og minske faren for klimaendringer, etablerte FNs generalsekretær i fjor en komité.

Komiteens oppgave er å promotere initiativ for bærekraftig energi for alle, noe som skal sikre universell tilgang til moderne elektrisitet, doble tempoet i forbedringen av energieffektive løsninger, og doble andelen fornybar energi i en global miks, alt innen 2030.

«Vårt mål er å redusere fattigdom og sikre muligheter for alle til å utvikle en global økonomisk dynamikk og bekjempe klimaendringer.»

– Dette er en trippel seier, i en tøff tid, avsluttet Ban Ki-moon.