Nordiske FN-profiler: Kristjansdottir er fast bestemt på å gjøre en forskjell

Iris Kristjansdottir er spesialist på fred, sikkerhet og humanitært arbeid for regionskontoret til UN Women i Istanbul.

Før hun tok fatt på denne arbeidsoppgaven har hun vært en viktig bidragsyter i flyktning- og migrasjonsarbeidet i hjemlige trakter på Island i over 15 år. Gjennom Islands kriseresponsenhet, som er underlagt det islandske utenriksdepartementet, fikk Kristjansdottir jobb ved UN Women i Tyrkia.

I dag er hun fast ansatt ved UN Women, med en regionportfolio som inkluderer; kvinners rettigheter, fred, sikkerhet, humanitært arbeid med mer, har Kristjansdottir hendene fulle.

«Ved en tilfeldighet begynte jeg å jobbe innenfor dette fagfeltet rundt 2002-2003, etter en sommerjobb som prosjektleder for en informasjonskampanje for flyktninger på Island. Jeg hadde allerede kjønnsstudier som akademisk bakgrunn, med dette var første gang jeg også fikk innblikk i det viktige arbeidet rundt migrasjon,» sier Kristjansdottir.

Ved UN Women har Kristjansdottir Sentral-Asia, Sør-Kaukasus, det Vestlige Balkan og Tyrkia som geografiske ansvarsområder.

«Jeg er ansvarlig for det regionale arbeidet knyttet til UN Womens lokalkontorer, i tillegg til å sørge for kontinuitet og bærekraft i det viktige likestillingsarbeidet. Vi arbeider med nasjonale og lokale aktører, sivilsamfunn og kvinnebevegelser for å koordinere vår felles innsats. Under pandemiåret 2020 har mye av arbeidet fokusert på særlig beskyttelse av FNs verdier knyttet til de utfordringene mange samfunn står overfor.

Kvinnelige flyktninger og jenter i Tyrkia

Tyrkia er verdens største mottaksland, og har i dag totalt over 4 millioner flyktninger.

Siden 2016 har UN Women vært en aktiv aktør i flyktningarbeidet gjennom å styrke kvinners rettigheter ved å sikre like muligheter for alle.

«Globalt ser vi at kvinner og andre marginaliserte grupper ofte blir rammet hardere og verre som følge av konflikter og katastrofer. Dette ser vi i både Syria og Tyrkia,» understreker Kristjansdottir.

Foto: UN Women

I Syria er kvinners begrensede mulighet til å overkomme sivilsamfunnets vanskelige utfordringer et resultat av manglende tilgang på utdanning. Som følge av barneekteskap, familieforventninger og husarbeid er mulighetene for kvinners akademiske utvikling begrenset.

«Til tross for at Tyrkia er en generøs vertsnasjon som arbeider for trygghet og verdighet, er det en enorm oppgave å ivareta over 3.6 millioner Syriske flyktninger,» understreker Kristjansdottir.

Hovedagendaen til UN Women i Tyrkia er å fremme fokuset på kjønnsbetingede problemstillinger knyttet til flyktningkrisen. Dette innebærer blant annet å styrke de nasjonale og lokale styringsmyndighetenes oppmerksomhet knyttet til likestillingsarbeid. Ved å sikre vedvarende tilgang til økonomisk gjenoppbygning, utdannelse og andre rettigheter er UN Women helt sentral i kampen for likestilling.

«Kvinner og menn har forskjellige behov og utfordringer. Når en konflikt oppstår er det nødvendig at disse blir grundig avdekket og analysert. Kun på den måten kan utfordringene best imøtekommes,» sier Kristjansdottir, og legger til at:

«Ved å analysere en utfordring med likestilling som utgangspunkt blir ofte responsen abstrahert fra et bredere faglig grunnlag. Det muliggjør en raskere vurdering av hvilke grupper, eller områder som er hardest rammet, og hvor man bør fokusere responsarbeidet.

UN Women etablerte SADA Women i Tyrkia i 2017. Organisasjonen tilbyr utdanning og psykososial terapi for kvinnelige flyktninger, så vel som lokale. SADA Women har som formål å styrke kvinners posisjon i samfunnet gjennom sosiale tiltak og arbeidsprogram. Gjennom SADA Women får kvinner muligheten til å; prøve nye yrker, lære nye ferdigheter, og starte egne foretak. I tillegg styrkes også relasjonen mellom flyktningene og lokalbefolkningen.

Foto: UN Women

SADA Women ble av Paris Peace Forum i 2020 anerkjent som et av de 10 mest vellykkede fredsprosjekter. I følge Kristjansdottir har organisasjonen bare fortsatt å vokse, og representerer en viktig del av arbeidet med å fremme kvinners trygghet og mulighet.

Norden representerer generell likestilling

«Når det kommer til landene i Norden er likestilling en naturlig, og forventet, del av hverdagen. Med min nordiske bakgrunn kan jeg lettere redegjøre for de endrede sosiale normene som er nødvendig for likestillingen. Ideologisk og teoretisk tilnærming til likestilling er én ting, men å faktisk etterleve likestillingsprinsipper i alle aspekter er noe annet,» sier Kristjansdottir. Som også understreker at vi har gjort store fremskritt til tross for at det er langt igjen til nordisk likestilling.

«Likestilling handler ikke bare om kjønn, men også den samlede samfunnsgevinsten som kommer av likestilte samfunn. Vi i Norden må prise oss takknemlige for vår likestilling, og arbeidet iherdig for at andre også opplever det som en selvfølgelighet i et moderne samfunn.»

FN karriere i horisonten

Hva slags tips har Kristjansdottir til unge vordende FN-kandidater?

«Dette er en av mine fanesaker. Jeg vil gjerne se flere unge fra Norden i FN-systemet. Særlig i form av massekommunikasjon har vi mye å lære av den oppvoksende generasjon, og FN holder døren åpen for alle kvalifiserte og motiverte kandidater.»

Ved å behandle praktikantjobbing som en del av utdannelsen posisjonerer man seg godt i henhold til videre arbeid. Man skal heller ikke være engstelig for å spørre om råd eller veiledning, understreker hun.

«Ting tar tid, vær tålmodig i de perioder man føler man går motstrøms,» oppmuntrer Kristjansdottir støttende.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19