FN-eksperter krever slutt på forfølgelse i Bahrain

0
630
21-12-2011bahrain

21-12-2011bahrain

En gruppe uavhengige FN-eksperter gir uttrykk for alvorlig bekymring vedrørende bahrainske myndigheters “forfølgelseskampanje” mot de som jobber med å fremme menneskerettigheter i landet. Ekspertene oppfordrer til umiddelbar løslatelse av en ledende menneskerettighetsforkjemper som nylig ble idømt tre års fengsel.

“Tiden er inne for at bahrainske myndigheter retter seg etter forsamlings- og ytringsfriheten, og umiddelbart løslater de som er fengslet for å ha tatt i bruk sine lovfestede rettigheter,” sier ekspertene i en pressemelding fra kontoret til FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR).

De oppfordrer også til umiddelbar løslatelse av menneskerettighetsforskjemperen Nabeel Rajab, som ble dømt på grunnlag av tre tiltaler om ulovlig forsamling. Møtene det dreide seg om var fredelige, handlet om fundamentale friheter og demokrati, og inkluderte en fredelig protest mot fengslingen av Rajabs medforkjemper Abdulhadi Al Khawaja. Rajab ble nylig idømt tre års fengsel.

“Dommen mot Nabeel Rajab utgjør nok et skamløst forsøk fra bahrainske myndigheter på å stilne de som lovmessig arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter,” sier spesialrapportøren for menneskerettighetsforkjempere, Margaret Sekaggya. “De bahrainske myndighetene må umiddelbart stanse sin forfølgelseskampanje mot landets menneskerettighetsforkjempere,” krever hun.  

Spesialrapportøren for forsamlingsfrihet, Maina Kiai, understreket at ”utøvelse av forsamlingsfriheten ikke bør avhenge av myndighetenes forhåndsgodkjenning.”

Rajab soner for tiden også en tre måneders dom for påstått æreskrenkelse i sosiale medier. Etter en rekke utsettelser er det varslet at Bahrains høyeste ankeinstans skal avsi en beslutning om denne dommen i dag.

“Den stadige undertrykkelsen av ytringsfriheten i Bahrain er i strid med internasjonal rett og med prinsipper om at individer ikke skal straffes for fredelige politiske ytringer,” sier spesialrapportøren for menings- og ytringsfrihet, Frank La Rue.

Uavhengige eksperter, såkalte spesialrapportører, utpekes av FNs menneskerettighetråd i Geneve for å kartlegge og rapportere om et spesifikt menneskerettighetstema eller situasjonen i enkeltland. Stillingene er honorære og ekspertene er ikke ansatte i FN, ei heller lønnet for arbeidet sitt.