Åtte mennesker i minuttet forlater alt

0
616


20. JUNI, 2014 – Mens verden samles for å heie på deres land i Brasil, er åtte mennesker hvert minutt tvunget til å forlate alt de har og flykte. For hver kamp som spilles, mister 720 mennesker alt de har.

En rapport utgitt i dag av FNs Flyktningehøykommissariat (UNHCR) viser at antallet flyktninger, asylsøkere og folk som er fordrevet nasjonalt over hele verden for første gang etter 2. verdenskrig har oversteget 50 millioner mennesker.

«Her ser vi de enorme konsekvenser av ikke å ha stoppet kriger og av å ha mislykkes med å løse og forebygge konflikter», sier FNs høykommissær for flyktninger António Guterres.

Tvungen migrasjon har mange navn og kategorier. Hvorvidt vi taler om flyktninger, asylsøkere, tilbakevendte eller IDPer (mennesker som er på flukt innenfor deres eget land, Internally Displaced Persons), gjør FN alt hva organisasjonen kan for å takle de grunnleggende årsakene til dette globale fenomenet.

«Fred er en mangelvare i dag. Humanitær hjelp er formildende, men politiske løsninger er det essensielle. Uten politiske løsninger, vil det høye antall konflikter og de omfattende masselidelser, som avspeiles i rapportens statistikker, kun fortsette med åstige», uttaler Guterres.

«I mer enn to år har verden vært vitne til millioner av syrere som har måttet flykte fra deres hjem, for å unnslippe volden og finne et trygt sted å være. Syrere er ikke alene om å føle hvor forferdelig det er å måtte flykte, enten det er innenfor landets grenser eller til utlandet. I Rwanda finnes det flyktninger fra Den demokratiske republikken Kongo, som har måttet forlate alt og flykte for å unngå ytterligere sammenstøt. I Bangladesh har rohingyaer flyktet fra Myanmar for å søke sikkerhet. Ecuador er vertsland for det høyeste antallet flyktninger i den vestlige del av verden, og flere kommer til fra Colombia hver måned. Kenya mottar stadig mange mennesker fra Somalia. Der er fortsatt ingen av dem som har mulighet for å ta seg tilbake», minner Ertharin Cousin fra FNs Fødevareprogram om.

Afghanere, syrere og somaliere teller samlet mer enn halvparten av det globale antallet flyktninger.

I området omkring Middelhavet har antallet migranter også nådd hittil uforutsette høyder. Ifølge FNs Flyktningshøykommissariat (UNHCR) har mer enn 170 migranter dødd siden starten av 2014 i forsøket påå nå til Europa over havet. Over 50.000 migranter og asylsøkere nådde Italia fra Nord-Afrika i de første seks månedene av 2014, sammenlignet med 40.304 migranter for hele år 2013.
Regionalt sett har Asia og Stillehavsområdet den største populasjon av flyktninger på 3.5 millioner. Afrika sør for Sahara huser 2.9 millioner flyktninger, mens Midtøsten og Nord-Afrika huser 2.6 millioner.

«På denne Verdensdagen for flyktninger, den 20. juni, ærer vi den styrken og ukueligheten som de 50 millioner mennesker som har flyktet fra krig, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd utviser. La oss minne oss selv om engasjementet for å ende bevæpnede konflikter og for å hjelpe dem som er tvunget til å flykte fra deres hjem. Én familie som blir splittet av krig, er én for mye», uttaler FNs generalsekretær Ban Ki-moon i forbindelse med dagen.