FN-møte: Det trengs flere menn i kjønn- og likestillingssarbeid

0
636

Konklusjonen fra et FN-arrangert internettmøte mellom ulike ekspertgrupper er å øke antallet kvalifiserte mannlige trenere innen kjønns- og likestillingsarbeid i sikkerhetsoperasjoner for å komme kjønnsbaserte stereotyper til livs. Mange sikkerhetsinstitusjoner ledes av menn, og det er viktig at menn og kvinner jobber sammen for å forstå at konflikter oppleves ulikt for begge gruppene. Dette bryter skillet mellom kjønnene og budskap vil enklere nå frem til mannlige deltakere. Dermed kan man reagere på kjønnsbasert vold og seksuell mishandling på en mer effektiv måte.

Les mer her.