Kampen mot grusomheter i 2013

0
630
AdamaDieng

AdamaDieng
31.01.13 Daglige rapporter om voldshandlinger, grove brudd på menneskerettigheter og de pågående krisene i land som DR Kongo, Mali og Syria er ”tragiske påminnelser” om den kontinuerlige utfordringen for å forhindre grusomheter i verden. Men vi må heller ikke glemme verdenssamfunnets framskritt, skriver Adama Dieng, generalsekretærens spesialrådgiver for forebygging av folkemord, i en kronikk publisert i flere internasjonale aviser.

”Et imponerende antall globale, regionale og nasjonale initiativ har bidratt til å identifisere og minske risikokilder, bygge og forsterke lokal motstandskraft mot vold, fremme kreative løsninger for å håndtere mangfold på en fredelig måte, løse spenninger før de eskalerer, og takle faktorer som oppildner til vold og hat”, skriver Dieng.

Det finnes et økende engasjement for ansvaret for å beskytte og forebyggingen av grusomheter som folkemord, krigsforbrytelser og etnisk rensing både innenfor og utenfor FN. Dette inkluderer utviklingen av regionale nettverk og mekanismer i Latin Amerika, Afrika og Midtøsten. Forebyggende virksomhet har også blitt forsterket av samarbeidet mellom FN, regionale enheter, nasjonale regjeringer og sivilsamfunnet.

Dieng fremhever hvordan en slik samarbeidsorientert tilgang ”søker å fremme en kultur med forebyggelse og respekt for menneskerettigheter”. ”Kollektiv innsats har gitt resultater”, sa han med henvisning til kriser løst på diplomatisk vis i Abyei (et omstridt område mellom Sudan og Sør-Sudan), Guinea, Kenya, Kirgisistan og Jemen.

Fremskritt er til syvende og sist avhengig av viljen og kapasiteten til nasjonale regjeringer. Som Dieng understreker i hans artikkel: ”den overveldende arbeidet for å forebygge disse grusomme forbrytelsene krever alles engasjement”.