FN roser EUs lederskap for bærekraftig energi for alle.

0
631
Solar panels - International sustanaible energy year

Solar panels - International sustanaible energy year8. februar 2012. Lanseringen i Europa av «FNs internasjonale år for bærekraftig energi for alle» ble offisielt holdt under en konferanse i det EU-parlamentet i Brussel den 8. februar 2012.

FNs generalsekretær Bank Ki-moon har satt tre målsetninger, som alle henger sammen, til å bli oppfylt innen 2030:

– Sikre universell tilgang til moderne energitjenester.

– Fordoble den globale forbedringen av effektiv energibruk.

– Fordoble bruken av fornybar energi i verden.

Kandeh Yumkella, i ekspertgruppen for bærekraftig energi for alle, annonserte adopteringen av «et rammeverk for handling» (Framework for action) for å mobilisere og legge til rette for at land, næringslivet, og det sivile samfunn forplikter seg til generalsekretæren sitt initiativ for bærekraftig energi for alle.

«Rammeverket for handling» foreslår flere viktige områder til å ta grep både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Inkludert innsatsen for å utvide tilgangen til energi, promotere effektive standarder og retningslinjer, og for å styrke investeringen av fornybare produkter og tjenester.

«Dette rammeverket vil sette myndigheter, privat sektor og sivile samfunnsgrupper i stand til å inngå spesifikke avtaler som vil drive prosessen videre fra styrerommet og videre til de minste landsbyene. Noe som vil sette verden i stand til å oppnå bærekraftig energi for alle innen 2030», sier Yumkella.

Han roset EUs støtte til generalsekretær sitt initiativ og berømmet unionens lederskap for å gjøre tilgangen til energi en sentral del av deres utviklingsarbeid. Samtidig som unionen også har økt energieffektiviteten kraftig, og spisset sitt arbeid for fornybar energi gjennom sin 20-20-20-målsetning.

For mer informasjon se: http://www.sustainableenergyforall.org/about