FNs Generalsekretær på den Internasjonale dagen for Fred 21. September 2011

0
644
Peaceday

PeacedayHvert eneste år på den internasjonale dagen for fred, vil mennesker over hele verden ta avstand til vold… og fremme harmoni mellom mennesker og nasjoner.

Fred er vår oppgave; vår dag til dag søken.

Dette års tema fokuserer på den betimelige saken om fred og demokrati.

Demokrati ligger som en kjerneverdi i de Forente Nasjoners grunnvoller.

Den er avgjørende for menneskerettigheter.

Den legger til rette for å løse uoverensstemmelser.

Den gir håp til de marginaliserte… og makt til folket.

Men demokrati skjer ikke av seg selv; den må fostres… og forsvares.

Verden trenger at dere snakker ut…

For sosial rettferdighet og pressefrihet…

For et rent miljø og kvinners rettigheter…

For rettstaten og retten til å ha noe å si om sin egen framtid.

I år har unge mennesker vært i frontlinjene for frihet.

Jeg hedrer aktivistene og vanlige folk for deres mot og viljestyrke for å bygge en bedre framtid.

Vi i FN vil jobbe sammen for å realisere våre delte ambisjoner for verdighet, sikkerhet og like muligheter for alle.

Til alle de som søker fred, dette er deres dag, og vi står sammen med dere.