FNs Generalsekretær på den Internasjonale dagen for Fred 21. September 2011

0
65
Peaceday

PeacedayHvert eneste år på den internasjonale dagen for fred, vil mennesker over hele verden ta avstand til vold… og fremme harmoni mellom mennesker og nasjoner.

Fred er vår oppgave; vår dag til dag søken.

Dette års tema fokuserer på den betimelige saken om fred og demokrati.

Demokrati ligger som en kjerneverdi i de Forente Nasjoners grunnvoller.

Den er avgjørende for menneskerettigheter.

Den legger til rette for å løse uoverensstemmelser.

Den gir håp til de marginaliserte… og makt til folket.

Men demokrati skjer ikke av seg selv; den må fostres… og forsvares.

Verden trenger at dere snakker ut…

For sosial rettferdighet og pressefrihet…

For et rent miljø og kvinners rettigheter…

For rettstaten og retten til å ha noe å si om sin egen framtid.

I år har unge mennesker vært i frontlinjene for frihet.

Jeg hedrer aktivistene og vanlige folk for deres mot og viljestyrke for å bygge en bedre framtid.

Vi i FN vil jobbe sammen for å realisere våre delte ambisjoner for verdighet, sikkerhet og like muligheter for alle.

Til alle de som søker fred, dette er deres dag, og vi står sammen med dere.