A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer kreativitet og nytenkning 47/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (WIPO) jobber for at opphavsretten skal gjelde over hele verden, Organisasjonen sikrer at alle land kan benytte seg av de fordelene som et effektivt lovverk for opphavsrett kan gi. Opphavsrett er enkelt forklart en mekanisme som sikrer oppfinnere den anerkjennelse og gevinst de fortjener. Et slikt lovverk oppmuntrer den menneskelig kreativitet, og gjør det mulig for nyskapende mennesker å berike sine omgivelser med ny forskning, oppfinnelser, kunst og kulturprodukter.

FN mener at innovasjon og nyskapning er en svært viktig kilde til velstand. Den kreative økonomi inneholder også audiovisuelle produkter, design, nye medier, scenekunst, litteratur og visuell kunst. FN har betegnet innovasjon og nyskapning som en sektor av verdensøkonomien som kan føre til høye inntektsmuligheter, jobbskaping og eksportinntekter». Kultur er viktig verktøy for den bærekraftige utvikling av menneskelig identitet, nyskapning og kreativitet.

fn 75 norge

Aktuelt

Guterres: Hvordan skal vi håndtere ulikhetspandemien?

For å jevne ut de globale ulikhetene, som bare har blitt enda verre grunnet...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Fungerer som...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FN leder an forskningen på...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Forbyr giftige...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper sult...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO)...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper terrorisme...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Det er gjennom FN at...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19