75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer kreativitet og nytenkning 47/75

0
704
FOTO: Unsplash/Riccardo Annandale

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (WIPO) jobber for at opphavsretten skal gjelde over hele verden, Organisasjonen sikrer at alle land kan benytte seg av de fordelene som et effektivt lovverk for opphavsrett kan gi. Opphavsrett er enkelt forklart en mekanisme som sikrer oppfinnere den anerkjennelse og gevinst de fortjener. Et slikt lovverk oppmuntrer den menneskelig kreativitet, og gjør det mulig for nyskapende mennesker å berike sine omgivelser med ny forskning, oppfinnelser, kunst og kulturprodukter.

FN mener at innovasjon og nyskapning er en svært viktig kilde til velstand. Den kreative økonomi inneholder også audiovisuelle produkter, design, nye medier, scenekunst, litteratur og visuell kunst. FN har betegnet innovasjon og nyskapning som en sektor av verdensøkonomien som kan føre til høye inntektsmuligheter, jobbskaping og eksportinntekter». Kultur er viktig verktøy for den bærekraftige utvikling av menneskelig identitet, nyskapning og kreativitet.

fn 75 norge