18 land valgt inn til FNs økonomiske og sosiale råd

0
641

25. oktober 2010 – I dag valgte FNs generalforsamling 18 land inn til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Rådet diskuterer og setter fokus på temaer som omhandler internasjonal økonomisk og sosial fremgang.

De 18 landene som ble valgt/gjenvalgt var hhv: Australia, Kamerun, Kina, Ecuador, Finland, Gabon, Ungarn, Latvia, Malawi, Mexico, Nicaragua, Norge, Pakistan, Qatar, Korea, Russland, Senegal og Storbritannia. Medlemskapet starter formelt 1. januar 2011, og medlemmene sitter i tre år. Rådet består av til sammen 54 medlemmer og møtes årlig for å diskutere og fremme internasjonalt økonomisk og sosialt samarbeid, utvikling og oppnåelsen av FNs åtte tusenårsmål innen 2015.

I tillegg til de nyvalgte landene består rådet av: Argentina, Bahamas, Bangladesh, Belgia, Canada, Chile, Comoros, Elfenbenskysten, Egypt, Estland, Frankrike, Tyskland, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, India, Irak, Italia, Japan, Malta, Mauritius, Mongolia, Marokko, Namibia, Peru, Filippinene, Rwanda, Saint Kitts og Nevis, Saudi Arabia, Slovakia, Spania, Sveits, Ukraina, USA, Venezuela og Zambia.