FNs Regionale Informasjonskontor i Brussel (UNRIC) søker kvalifiserte praktikanter for to perioder på fem til seks måneder

0
751
alt

alt

FNs Regionale Informasjonskontor (UNRIC) har som formål å spre informasjon om FNs arbeid. UNRICs kontor i Brussel søker for øyeblikket kvalifiserte norske søkere til to praktikantperioder. Søkere bør ha en solid akademisk bakgrunn innenfor områdene kommunikasjon, journalistikk, internasjonale studier, markedsføring, statsvitenskap eller humaniora. Søkere må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk. Kjennskap til andre europeiske språk er også en fordel.

Den første praktikantperioden er fra januar 2011 til og med juni 2011. Den andre perioden er fra juli 2011 til og med desember 2011.

Dine oppgaver som praktikant består hovedsakelig av å skrive nyhetsreferater basert på norske medier, holde den norske hjemmesiden oppdatert, oversettelse, samt prosjekt- og markedsføringsarbeid. Arbeidsspråket på kontoret er engelsk og skandinaviske språk. Det er også mulighet for å delta i forskjellige prosjekter og til å gå på diverse konferanser. Det er til enhver tid rundt 15 praktikanter fra forskjellige europeiske land ansatt hos UNRIC, og du vil derfor være en del av et internasjonalt arbeidsmiljø.

UNRIC har dessverre ikke mulighet for å lønne praktikanter. Det forventes at praktikantene selv dekker reise- og boutgifter i forbindelse med oppholdet. Norske praktikanter er imidlertid kvalifiserte til å motta et stipend fra Utenriksdepartementet. Les mer om denne ordningen på departementets nettsider (www.ud.dep.no).

Søknad og CV (på engelsk) kan sendes via e-mail, merk ”internship”, til Åsa Dahlvik [email protected] eller per post til:

UNRIC  

Nordic Desk

Residence Palace

Rue de la Loi 155

1040 Bruxelles

Belgium

Husk også å presisere hvilken tidsperiode du søker på, evt. begge.

Søknadsfrist: 8. oktober 2010

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Åsa Dahlvik: [email protected] / +32 2788 8465

Aslaug Skavhaug Røhne: [email protected] / +32 4843 80523 (nåværende praktikant)