Global plan vedtatt etter FNs toppmøte om tusenårsmålene

0
676
alt

alt

22. september ble toppmøte i New York avsluttet og det ble vedtatt en global plan for hvordan de åtte tusenårsmålene kan nås innen tidsfristen i 2015:

Mål 1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult

· Verdensbanken har vedtatt en ny jorbruksplan som skal øke fattige lands nasjonale inntekter, sikre arbeidsplasser og sikre tilgang på mat. Verdensbanken skal øke den økonomisk støtten til jordbruk med 6-8 milliarder dollar de neste tre årene, en økning fra 4,1 milliarder dollar i 2008.

· Korea bidrar med 100 millioner dollar for å sikre tilgang på mat og jordbruk i utviklingsland.

· Chile annonserte kampanjen ”Ethical Family Income initiativ” som lanseres i 2011. Pengene kampanjen samler inn distribueres til de fattigste landene i verden og nedre del av middelklassen.

· Monster.com vil gjøre det lettere for indisk ungdom på landsbygda å finne ledige jobber. I 40.000 landsbyer i ni indiske stater skaffer de ungdommene tilgang til jobbportalen Rozgarduniya.com.

Mål 2: Sikre grunnskoleutdanning for alle barn

· Verdensbanken investerer 750 millioner dollar i grunnskoleutdanning med spesielt fokus på land sør for Sahara som strever med å oppfylle dette tusenårsmålet. Videre krever de ikke rente på lånene de har innvilget til utviklingsland.  

· Dell bidrar med 10 millioner dollar for å bedre teknologien innefor utdanningssektoren.

Mål 3: Fremme likestilling og styrke kvinners stilling

· The Earth Institute, Ericsson og Millenium Promise lanserer kampanjen Connect To Learn, som skal bedre tilgangen og kvaliteten på grunnskoleutdanning for alle barn, med spesielt fokus på jenter. Connect to Learn tilbyr et 3-års stipend som dekker grunnskoleutdanning, skolepenger, uniformer og tilgang på bredbånd. De første 100 stipendene deles ut i Millienium landsbyer i Ghana og Tanzania.

· UPS International bidrar med 2 millioner dollar til The World Association of Girl Guides og Girl Scoutes, for å fremme programmer som fokuserer på styrking av kvinner gjennom lederskap og bærekraftig utvikling i 145 land

· ExxonMobil i samarbeid med Ashoka’s Changemakers, the International Council for Research on Women og Thunderbird Emerging Markets Laboratory, bidrar med 1 million dollar til teknologi som fremmer kvinners deltakelse og produktivitet i finanssektoren. Det er forventet at mer enn 13,500 mennesker vil dra direkte nytte av programmet, mens mer enn 475,000 mennesker vil dra indirekte nytte av programmet i løpet av de neste 2 årene.

Mål 4 og 5: Redusere barnedødelighet og bedre helsen til gravide og fødende

· FN og generalsekretær Ban Ki-moon lanserte en global strategi for bedring av kvinners og barns helse. Strategien innebærer overføringer verdt 40 milliarder dollar. Les mer HER.

· Canada forpliktet seg til å samle inn mer enn 10 milliarder dollar fra G8 land, toppledere, donorer og private stiftelser de neste 5 årene gjennom det såkalte Muskoka Initiative for maternal, newborn and child health, vedtatt på G8-landenes toppmøte.

· Trinidad og Tobago annonserte lanseringen av Children’s Life Fund som distribuerer nødvendig medisinsk utstyr til gravide og fødende, nyfødte og barn, som normalt ikke har tilgang på medisinsk utstyr.

· LifeSpring sykehusene skal sørge for at 82,000 indiske kvinner får tilgang på helsetjenester. De neste 5 årene vil de bygge opptil 200 nye sykehus i India som fokuserer på bedring av kvinners og barns helse samt redusere mødre- og barnedødeligheten. 

Mål 6: Bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer

· Frankrike donerer 1,4 milliarder dollar til den Globale Stiftelsen for Bekjempelsen av Aids, Tuberkulose og Malaria (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) i perioden 2011-2013, en økning på 20 prosent

· Storbritannia tredobler sitt økonomiske bidrag i kampen mot malaria, og skal øke den økonomiske støtten fra 150 millioner pund til 500 millioner pund innen 2014

· Verdensbanken bidrar med mer enn 600 millioner dollar frem til 2015 for å styrke helsetjenester i 35 land, spesielt i land sør for Sahara, Øst-Asia og Sør-Asia.

· Sumitomo Chemical donerer 400.000 myggnett til hver eneste Millennium landsby i perioden 2010-2011. Dette er en økning fra 330.000 nett i 2006.

Mål 7: Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

· USA bidrar med 50.82 milliarder dollar de neste fem årene, i samarbeid med 

The Global Alliance for Clean Cookstoves. Målet er å installere 100 millioner moderne ovner rundt omkring i verden.

· Kamerun annonserte lanseringen av energi programmet Energy Sector Development Program, som skal doble energi produksjonen innen 2015 og tredoble produksjonen innen 2020.

· WaterHealth International skal bygge 75 vannrenseanlegg i Bangladesh og installere vannrenseanlegg i 100 indiske landsbyer. 175.000 mennesker i Bangladesh og India kommer dermed til å ha tilgang på rent drikkevann

· Pepsi forpliktet seg til å sikre 3 millioner mennesker verden over tilgang på rent drikkevann innen 2015.

Mål 8: Globalt partnerskap for utvikling

· EU tilbød finansiering verdt 1 million euro til de fattigste landene i verden, så de kan nå de tusenårsmålene de er lengst fra å nå.

· Belgia donerte 400.000 euro til den fjerde FN konferansen i Istanbul, Tyrkia i 2011.