Generalsekretærens budskap: Industrialiseringsdag for Afrika

0
717

Dette årets Industrialiseringsdag for Afrika finner sted i en utfordrende tid. Vi står overfor en en global finanskrise. Mat- og drivstoffpriser er betraktelig høyere enn de var for to år siden. De akselererende klimaproblemene blir stadig tydeligere. Den fulle effekten av disse krisene er enda ikke klare, men noen av dem kan føles allerede, og det er en klar risiko for at nylige sosiale og økonomiske forbedringer kan bli reversert.

Temaet for dette årets markering er ” Videreutvikling av råmaterialer for bærekraftig vekst og utvikling”, og dette kommer i rett tid. En nedgang i den globale økonomien vil treffe eksportører av primære produkter hardt.

Primærprodukter utgjør halvparten av Afrikas eksport. Dette gjør kontintentet spesielt sårbart for økonomisk sjokk. Det er viktig for Afrika å kunne utvikle sine råmaterialer til produkter som har høyere verdi, både til forbruk innenlands og til eksportering. Malaysia og Thailand er blant landene som har hatt en rask vekst ved å utvikle sine primærressurser til verdifulle produkter.

Mer enn halvparten av Afrikas mennesker er ansatt i jordbrukssektoren. Dette gjør det viktig å utvikle landbrukshandel og industri for råvareutvikling. I mange tilfeller eksisterer allerede markedene for disse produktene. Det finnes også et stort potensiale for samarbeid med andre finanssektorer, som kunne gi muligheter for ansettelser og økonomisk vekst.

Industrialisering har ledet til utvikling og økonomisk fremgang i andre deler av verden. Vi kan og må gjøre det samme i Afrika. På denne Industrialiseringsdagen for Afrika, la oss love å gjøre vårt beste for å styrke afrikansk industri slik at det kan spille en riktig rolle i bærekraftig økonomisk vekst og avskaffe fattigdom.