GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS DAG FOR SOSIAL RETTFERDIGHET

0
631

UN logo

20. februar 2012

I løpet av de siste årene har en vind av forandring feiet over kloden.

Millioner av borgere har uttrykt sin misnøye over lignende emner: ulikhet, korrupsjon, undertrykkelse og mangelen på et anstendig arbeid. I hjertet av denne massemobiliseringen ligger opprop om sosial rettferdighet.

Oppnåelsen av sosial rettferdighet for alle er forent med å realisere de avtalte utviklingsmål formulert under toppmøtet i København, Millenium-toppmøtet og lignende møter.

Fram mot Rio+20-konferansen om bærekraftig utvikling har vi en mulighet til å revurdere utviklingsstrategier og foretningspraksis slik at de kan bidra til en mer bærekraftig og rettferdig framtid.

Bærekraftighet er avhengig av å skape markeder som kan formidle fordelene av utvikling. Det betyr å møte forbrukernes økende etterspørsel etter grønnere produkter og tjenester. Og det betyr å skape et grunnlag for verdighet, stabilitet og muligheter for alle. Mens vi streber etter denne utviklingen må vi inkludere det sosiale aspektet i vår politikk og tiltak.

La oss arbeide sammen for å stabilisere den globale økonomien og skape en ny sosial kontrakt for det 21. århundre. La oss planlegge en utvikling som fører til større sosial rettferdighet og den framtid vi ønsker oss.