Generalsekretærens budskap på den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

0
634

I løpet av de ti årene siden Generalforsamlingen erklærte 25. november som den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, har engasjementet utvidet seg. Flere grupper og individuelle, inkludert menn og gutter, involveres i tiltak til å adressere et slikt brutalt brudd på kvinners rettigheter. Man har også sett betydelig fremgang på det nasjonale nivå etter hvert som flere land har vedtatt lover og omfattende handlingsplaner.

Men mye arbeid ligger foran oss. Kvinner og jenter utsettes fortsatt for vold i alle land, hvilket har kolossale ringvirkninger. Slik vold undergraver utvikling, skaper ustabilitet og gjør det vanskeligere å oppnå fred. Vi må kreve ansvarlighet for bruddene, og gjøre konkrete tiltak for å avskaffe straffefrihet. Vi må lytte til og støtte de overlevende.

Vårt mål er tydelig: få slutt på disse utilgivelige kriminelle handlingene – enten det er å bruke voldtekt som krigsvåpen, vold i hjemmet, prostitusjon, såkalte “æresdrap” eller kvinnelig kjønnslemlestelse. Vi må oppsøke røttene til volden, ved å bli kvitt diskriminering og forandre tankegangen som opprettholder slik vold

Kampanjen ”UNiTE to End Violence Against Women”, som jeg lanserte i fjor, tilrettelegger for handlinger på tvers av hele FN-systemet. Den oppfordrer alle land til å implementere kraftfulle lover, tverrsektorlige handlingsplaner, forebyggende arbeid, statistikk og systematiske tiltak for å sette søkelys på seksuell vold i konfliktsituasjoner –innen 2015. Jeg inviterer regjeringer, organisasjoner og individer til å bli med i denne kampanjen. For å forsterke vår virksomhet, har jeg også lansert et eget nettverk for mannlige ledere.

FNs generalforsamlings støtte til dannelsen av en ny kjønnslikestilt enhet vil også berike vårt arbeid. Den nye enheten vil fremme kjønnslikestilling og kvinners bemyndigelse, og vil gjøre FN-systemet i seg selv rustet til å gjøre slutt på volden og avskaffe diskriminering mot kvinner.

Kvinner over hele verden er selve hovedingrediensen som holder familier, lokalbefolkninger og nasjoner sammen. På denne internasjonale dagen, la oss bestyrke vår støtte til kvinners rettigheter. La oss investere flere ressurser i å beseire denne volden – og la oss gjøre alt vi kan for å få slutt på slike grufulle angrep en gang for alle.