Norge dobler humanitær bistand til Haiti

0
679

Norges humanitære bistand til Haiti dobles til 200 millioner kroner

Norges humanitære bistand til Haiti dobles til 200 millioner kroner, annonserte den norske regjeringen i dag.

– Haitis befolkning trenger fortsatt vår hjelp. FN har hittil bare fått halvparten av det de har bedt om. Derfor dobler vi Norges bidrag til nødhjelpsarbeidet på Haiti, sier statsminister Jens Stoltenberg.

FN og en rekke humanitære organisasjoner fra hele verden bidrar på Haiti. Flykapasitet, annen logistikk og koordinering av innsatsen er i gang. Mat, medisiner og hjelpepersonell kommer inn løpende. Sikkerhetssituasjonen er foreløpig stabil til tross for episoder med plyndring og voldsbruk. FNs innsats går blant annet ut på å sette folk i arbeid. Mobilisering av Haitis befolkning i hjelpearbeidet er viktig og det er viktig at lokalbefolkningen deltar i det videre hjelpearbeidet.

– Beskyttelse av kvinner og barn er svært viktig. Vi vet at allerede utsatte grupper blir enda mer sårbare etter naturkatastrofer. De norske bidragene går til FNs og andres arbeid med dette, sier statsministeren.

Økningen i det norske bidraget på 100 mill kroner kanaliseres via FN, Røde Kors og andre humanitære organisasjoner. Blant annet støttes arbeidet til Unicef, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, UNHCR og UNFPA, som jobber med beskyttelse av kvinner og mødrehelse.

 Kilde: Regjeringen.no