Fortsatt ikke likestilling i fredsbevarende operasjoner

20 år etter at FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 er kvinner fortsatt underrepresentert i fredsbevarende operasjoner. Til tross for økt tilstedeværelse i kjølvannet av resolusjonen har ikke likestillingsarbeidet klart å nå målene lagt frem i handlingsplanen.

Photos: UN/MINUSCA – Herve Serefio

Vedtatt ved årtusenskiftet, sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om «kvinner, fred og sikkerhet,» var rådets første handlingsplan rettet mot kvinnelig deltagelse i fredsbevarende operasjoner. Resolusjonen rettet sitt hovedfokus mot å øke kvinnelige ledere i konfliktforebyggende og fredsmeglende FN operasjoner på verdensbasis. Formålet var å sikre bærekraftig utvikling av FNs fredsarbeid gjennom forbedret likestilling.

Bærekraftige resultater

Kvinners tilstedeværelse i fredsprosesser har en bevist positiv effekt. I kjølvannet av konfliktresolusjoner hvor kvinner har vært ledende er partene mer villig til å etterleve avtalen, og overholde de forpliktelsen som er inngått. Videre har også fredsavtaler med kvinnelige signaturer større sannsynlighet for å bli vedtatt og implementert da de ofte er forhandlet på et mer bærekraftig grunnlag.

Dessverre har COVID-19 pandemien stagnert den positive utviklingen av økte kvinnelige ledere i FNs fredsoperasjoner. Pandemien har rammet kvinners likeverd og likestilling hardere som følge av økt risiko for fattigdom og vold i hjemmet. I pågående konflikter som i Yemen, representerer pandemien ytterligere utfordringer for kvinner i det viktige fredsarbeidet.

Photo: Getty images

Nordiske kvinner er aktive

«Nordic Women Mediators» er et nettverk av nordiske kvinner med profesjonell erfaring i konfliktmegling og fredsbygging. Nettverket som ble lansert i Oslo i 2015 har som formål å øke kvinners deltagelse i fredsbevarende operasjoner på ulike nivå. Med sin brede faglige kompetanse har nettverket vist seg som et foregangstiltak i inkluderingen av kvinner i FNs arbeid.

Fortsatt ikke godt nok

Photo UN Women,Ryan Brown

Det er særdeles viktig at kvinner er delaktige i alle ledd av FNs operasjoner på lik linje som menn. Det er fortsatt langt igjen før det er likestilling blant kjønn. Det er ytterst nødvendig å implementere verdensomspennende forpliktene initiativ for å sørge for tilfredsstillende deltagelse. For at utviklingen ikke skal stagnere er det essensielt at alle land investerer i tiltak i tråd med sikkerhetsrådets resolusjon 1325.

Bli med i samtalen og bruk emneknaggen #WPSi2020 og #UNSCR1325

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19