A-Å Nettstedets indeks

Fortsatt ikke likestilling i fredsbevarende operasjoner

20 år etter at FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 er kvinner fortsatt underrepresentert i fredsbevarende operasjoner. Til tross for økt tilstedeværelse i kjølvannet av resolusjonen har ikke likestillingsarbeidet klart å nå målene lagt frem i handlingsplanen.

Photos: UN/MINUSCA – Herve Serefio

Vedtatt ved årtusenskiftet, sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om «kvinner, fred og sikkerhet,» var rådets første handlingsplan rettet mot kvinnelig deltagelse i fredsbevarende operasjoner. Resolusjonen rettet sitt hovedfokus mot å øke kvinnelige ledere i konfliktforebyggende og fredsmeglende FN operasjoner på verdensbasis. Formålet var å sikre bærekraftig utvikling av FNs fredsarbeid gjennom forbedret likestilling.

Bærekraftige resultater

Kvinners tilstedeværelse i fredsprosesser har en bevist positiv effekt. I kjølvannet av konfliktresolusjoner hvor kvinner har vært ledende er partene mer villig til å etterleve avtalen, og overholde de forpliktelsen som er inngått. Videre har også fredsavtaler med kvinnelige signaturer større sannsynlighet for å bli vedtatt og implementert da de ofte er forhandlet på et mer bærekraftig grunnlag.

Dessverre har COVID-19 pandemien stagnert den positive utviklingen av økte kvinnelige ledere i FNs fredsoperasjoner. Pandemien har rammet kvinners likeverd og likestilling hardere som følge av økt risiko for fattigdom og vold i hjemmet. I pågående konflikter som i Yemen, representerer pandemien ytterligere utfordringer for kvinner i det viktige fredsarbeidet.

Photo: Getty images

Nordiske kvinner er aktive

«Nordic Women Mediators» er et nettverk av nordiske kvinner med profesjonell erfaring i konfliktmegling og fredsbygging. Nettverket som ble lansert i Oslo i 2015 har som formål å øke kvinners deltagelse i fredsbevarende operasjoner på ulike nivå. Med sin brede faglige kompetanse har nettverket vist seg som et foregangstiltak i inkluderingen av kvinner i FNs arbeid.

Fortsatt ikke godt nok

Photo UN Women,Ryan Brown

Det er særdeles viktig at kvinner er delaktige i alle ledd av FNs operasjoner på lik linje som menn. Det er fortsatt langt igjen før det er likestilling blant kjønn. Det er ytterst nødvendig å implementere verdensomspennende forpliktene initiativ for å sørge for tilfredsstillende deltagelse. For at utviklingen ikke skal stagnere er det essensielt at alle land investerer i tiltak i tråd med sikkerhetsrådets resolusjon 1325.

Bli med i samtalen og bruk emneknaggen #WPSi2020 og #UNSCR1325

Aktuelt

75 måter FN gjør en forskjell: Video

FN markerte offisielt sitt 75-årsjubileum 24. Oktober. UNRIC har samlet 75 måter FN gjør...

Pandemiens æra skyldes mennesker

Risikoen for pandemier øker stadig med mer enn fem nye virus hvert år. Alle...

75 måter FN gjør en forskjell: Fremmer ansvarlig turisme

Verdens turismeorganisasjon er FN-organet som fremmer ansvarlig og bærekraftig turisme for alle. Organisasjonen innhenter...

Guterres advarer det Nordiske Råd: Bærekraftig utvikling i fare

FNs Generalsekretær António Guterres advarer mot pandemiens skadelige effekt på bærekraftig utvikling.  «Pandemien er ikke...

Vaksineskepsis truer pandemikontroll

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utpekt vaksineskepsis som en av ti trusler mot global helse....

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19