Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for fredsbevarende personell

0
629

29. mai 

Det internasjonale samfunnets tiltro til FNs fredsbevarende arbeid blir stadig sterkere. Utplasseringen er rekordhøy og det totale antallet tropper, sivile og politi er nå på mer enn 113 000.

Personellet som tjenestegjør under FN-flagget gjør dette i noen av de vanskeligste og mest ugjestmilde områdene i verden, hvor de daglig står ovenfor ustabilitet, sykdommer og vold. Disse modige menn og kvinner har vist et enormt engasjement og utgjør en reell forskjell i manges liv, mens de samtidig viser verden den omsorg og forpliktelser FN har.

Denne innsatsen har ofte en høy pris for det fredsbevarende personellet. I 2008 mistet 132 fredsarbeidere livet mens de var i tjeneste – det høyeste antallet i de fredsbevarende styrkenes historie. Enten de ble rammet av vold, sykdom eller en ulykke, etterlater alle seg en viktig arv.

Blant de døde er også ti kvinner. De minner oss om at kvinnelig personell spiller en stadig viktigere rolle innen fredsbevaring, og at de nå også bærer en alvorlig risiko.    

Det er nesten ti år siden Sikkerhetsrådet vedtok den viktige resolusjon 1325 – den første omfattende teksten som anerkjente at kvinner tar den verste støyten i væpnede konflikter, og burde derfor ha en tilsvarende rolle i det forebyggende arbeidet.

Siden den gang har FN presset på for en mer intensiv innsats. Ikke bare for å involvere flere kvinner lokalt i fredsarbeid, men også for å rekruttere flere kvinner til våre egne operasjoner. Poenget er ikke å oppnå likestilling mellom kjønnene for likestillingens egen del; imperativet er å dra nytte av det unike og viktige bidraget kvinner kan gi. Kvinner i blå hjelmer, som overvåkere av menneskerettighetene, og som personell i andre oppdrag bidrar med nye ferdigheter og funksjoner i det fredsbevarende arbeidet. Et arbeid som stadig er i utvikling. De har ofte lettere for å kommunisere med lokale kvinner, og kan skape en bedre følelse av trygghet mens de samtidig virker som et eksempel på kvinners bemyndigelse.  

Som Sikkerhetsrådet har erkjent er det kvinner som ofte er de som lider mest i forbindelse med konflikter, inkludert grusomme seksuelle og kjønnsbaserte voldshandlinger. Ved å inkludere kvinnelig politi i rekkene våre, skaper vi et trygt miljø der ofre kan få den hjelpen de trenger og fortjener. Ved å gi ofrene trygghet til å stå fram og angi gjerningsmenn, kan vi bekjempe en kultur der forbrytere får gå ustraffet. En kultur som har fått råde alt for lenge.  

Fremdeles er det for få kvinnelige fredsarbeidere. Mens stadig flere kvinner går inn i nasjonale militær- og politistyrker er det nå viktig at medlemsland bidrar med mer kvinnelig personell til FN. På denne internasjonale dagen, la oss benytte oss av kvinners evne til å styrke FNs fredsbevarende arbeid, og samtidig hjelpe kvinner og jenter til å selv forandre sine skjebner – og samfunn – til det bedre.