Bli og feir mangfoldet!

0
774


21. MAI, 2014 – Kultur er en del av alles liv. Den feires på mange forskjellige måter – gjennom litteratur, film, kunst, under høytider og i familier. Kultur former våre verdier, tradisjoner og tro og skaper et berikende mangfold. Men dessverre også skiller og konflikter.

Tre fjerdedeler av verdens store konflikter i dag har en kulturell dimensjon. Derfor må vi arbeide for å bygge broer mellom kulturer for å oppnå fred, stabilitet og utvikling. Forståelse for kultur og mangfold er derfor utrolig viktig – spesielt når det gjelder å bedre samarbeidet mellom nasjoner, men også for å bekjempe polarisering og stereotypier.

I dag feirer vi Verdensdagen for kulturelt mangfold. Dagen har som mål å øke bevissthet om viktigheten av interkulturell dialog, mangfold og inkludering.

Selv om kultur og kulturelt mangfold ikke er en av FNs tusenårsmål er de avgjørende for å oppnå disse målene. «Mangfold er en verdifull ressurs for å oppnå utviklingsmålene», uttaler UNESCOs generaldirektør Irina Bokova i anledning dagen. «Blant annet i forhold til fattigdomsbekjempelse, promotering av kjønnslikestilling, sikringen av kvalitetsutdanning og mange andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi må integrere mangfoldet i våre globale strategier for bærekraftig utvikling».