Generalsekretærens budskap på Verdensmiljødagen

0
677

”Avhengighet er en forferdelig ting. Det fortærer og kontrollerer oss, gjør at vi fornekter viktige sannheter og gjør oss blinde for konsekvensene av handlingene våre. Verden sitter fast i en farlig karbonavhengighet.

Kull og olje har banet veien for den utviklede verdens industrielle framskritt. Utviklingsland i vekst tar nå samme veien i søken etter lik levestandard. Samtidig er fremdeles mindre bærekraftige energikilder som trekull eneste mulighet for de minst utviklede landene.

Vår avhengighet av karbonbasert energi har resultert i en vesentlig opphoping av drivhusgasser i atmosfæren. Nobel prisvinneren FNs klimapanel satte siste spikeren i kisten for klimaskeptikerne. Vi vet at klimaendringene skjer nå, og vi vet at karbondioksid og andre drivhusgasser som vi slipper ut er grunnen til disse endringene.

Vi brenner ikke bare karbon i form av fossilt brensel. I tropene blir verdifull skog felt for treverk- og papirproduksjon, som beitemark for budskap og for plantasjer som produserer for å møte det økende behovet for biobrensel. Dette frigjør ikke bare mer CO2, det ødelegger også en verdifull ressurs som absorberer karbon i atmosfæren, og bidrar ytterligere til klimaendring.

De miljømessige, økonomiske og politiske implikasjonene av global oppvarming er omfattende. Økosystemer- fra fjell til sjø, fra polene til tropene- gjennomgår rask endring. Lavtliggende byer risikerer å oversvømmes, fruktbare områder blir til ørken, og værmønstrene blir stadig mer uforutsigbare.

Kostnaden bæres av alle. De fattige blir hardest rammet av vær-relaterte katastrofer og økte priser for basisvarer. Men også rike stater risikerer økonomiske nedgangstider og en verden i konflikt over minkende ressurser. For å minske klimaendringer, utrydde fattigdommen og oppnå økonomisk og politisk stabilitet må vi kvitte oss med kullavhengigheten vår. ”Kick the Habit: Towards a Low carbon Economy” er temaet for Verdensmiljødagen 2008, og anerkjenner de ødeleggende konsekvensene av denne avhengigheten, og viser oss veien framover.

Ofte kreves det en krise for at vi skal våkne til og innse virkeligheten. Med klimakrisen over oss er regjeringer og virksomheter i ferd med å innse at det koster ikke nødvendigvis all verden å beskytte den, og at å ta miljøspørsmål på alvor kan innebære innsparinger og få ny fart på økonomier. Kostnadene for klimaendringene er ukalkulerbare, men kostnadene for å bekjempe klimaendringene kan være mindre enn noen av oss har tenkt. Noen estimater setter kostnadene til mindre enn en prosent av verdens brutto nasjonalprodukt- en billig pris for å starte en global kamp.

Enda bedre er det at teknologien som kreves for å gjøre vårt forbruk av karbonbaserte brensel renere og mer effektiv, og for å utnytte fornybar energi fra sol, vind og hav, allerede eksisterer eller er under utvikling. Den private sektoren konkurrerer allerede for å tjene på det de anser som en massiv forretningsmulighet.

Over hele verden, nasjoner, byer, organisasjoner og virksomheter ser med nye øyne på grønne alternativer. I FN har jeg bestemt at renoveringen av bygningen i New York skal følge strenge miljøregler. Jeg har til og med bedt alle FNs program, fond og fagorganer om å bevege seg raskt mot å bli karbonnøytrale.

Tidligere i år, startet FNs miljøprogram et klimanøytralt nettverk—CN Net—for å gi denne voksende trenden ny fart. De landene, stedene og industriene som var med å skape CN Net er pionerer innenfor en bevegelse som jeg mener i økende grad vil definere miljømessige, økonomiske og politiske diskurs og beslutningstaking over de kommende tiårene.

Budskapet på Verdensmiljødagen 2008 er at vi alle er en del av løsningen. Uavhengig om du er et individ, en organisasjon, en virksomhet eller en regjering, er det mange skritt du kan ta for å redusere dine karbone fotspor. Dette er et budskap vi alle må ta til oss.”