Toaletter redder liv og skaper muligheter

0
802
UN Photo/Mark Garten
UN Photo/Mark Garten

Toaletter handler ikke om bekvemmelighet. Toaletter redder liv, skaper verdighet og muligheter. Gode sanitærforhold er en menneskerettighet, og likevel lever mer enn halvparten av verdens befolkning uten sikre sanitærforhold.

På Verdensdagen for toaletter ønsker FN i år å inspirere til å takle den globale vann- og sanitærkrisen og sette fokus på de som stadigvekk ikke har tilgang på gode sanitærforhold. I dag lever 4,2 milliarder mennesker uten sikre sanitærforhold, 673 millioner praktiserer “åpen avføring” og tre milliarder mangler grunnleggende tilgang til håndvask. Å takle den globale vann- og sanitærkrisen er et ledd i å oppnå bærekraftsmål 6: «Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.»

Å ha sikre sanitærforhold betyr at man bruker hygieniske toalettfasiliteter som ikke deles med andre husholdninger, og hvor avføring enten er adskilt fra menneskelig kontakt og trygt deponeres på stedet, eller transporteres og behandles andre steder. På den måten beskyttes mennesker og miljø fra sykdomsspredning.

Hvorfor er sikre sanitærforhold så viktig?
Mangelfulle sanitærforhold betyr at avføring fra mennesker sprer sykdommer i vannforsyningen og næringskjeden til milliarder av mennesker. Globalt har minst 2 milliarder mennesker en drikkevannskilde som er forurenset med avføring på grunn av manglende sanitærforhold. Sanitærkrisen anslås å forårsake 432 000 dødsfall på grunn av diaré hvert år og er en viktig faktor i sykdommer som mark i tarmene, trakoma og schistosomiasis. 297 000 barn under fem år anslås å dø hvert år av diaré som følge av urent drikkevann, dårlige sanitærforhold og håndhygiene.

Fattige og marginaliserte mennesker har mye større sannsynlighet for å ha mangelfulle sanitærforhold og står overfor mange former for diskriminering. De blir ofte nektet adgang til og administrasjon av sine sanitærforhold, eller i ønsket om å forbedre sine nåværende fasiliteter.

Verdensdagen for toaletter avholdes hvert år for å inspirere til handling som kan hjelpe på den globale vann- og sanitærkrisen. I år fokuseres det på at ingen skal etterlates, og det betyr at vi må fjerne stigmaet og tabuene rundt sanitærforhold og få fart på innsatsen for å inkludere mennesker som er blitt marginalisert eller ignorert fordi de er vanskelige å nå. Dette er de samme menneskene som ofte lider av de verste helsemessige konsekvensene av mangelfulle sanitærforhold. Å sikre sanitærforhold for de som ikke har tilgang til det har ikke bare avgjørende betydning for deres helse, men også for samfunnet som helhet. De helsemessige fordelene ved gode sanitærforhold blir bare fullt ut realisert når alle gis tilgang til det.

Hva kan du gjøre?
Lær om utfordringene på worldtoiletday.info.
Del og snakk om disse problemene på sosiale media.
Ta handling ved å delta eller avholde et arrangement hvor du bruker materiale fra Verdensdagen for toaletter. Materiale finner du her.
Få flere gode idéer til hvordan du kan ta handling her.