Globalt forum om menneskehandel i Wien

0
650

Det første globale forumet for å bekjempe menneskehandel finner sted i Wien fra 13-15. februar 2008. Forumet blir arrangert av UN.GIFT; FNs globale initiativ for å bekjempe menneskehandel, som ble startet i mars 2007 av FN-kontoret for narkotika og kriminalitet (UNODC). Les mer om menneskehandel på UN.GIFTs nettsider.

Mange norske organisasjoner er påmeldt til forumet i følge statssekretær i UD, Raymond Johansen. 1. februar i år trådte Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel i kraft. I denne sammenheng har det blant annet blitt opprettet et nytt, uavhengig overvåkningsorgan kalt GRETA. Organet (ekspertgruppen) skal påse at statene etterlever regler og retningslinjer for takling av menneskehandel, og være en rådgivende instans. Klikk her for å lese mer om konvensjonen på Utenriksdepartementets nettsider.

På UNRICs sider har det tidligere blitt skrevet om skuespilleren Emma Thompson; en av drivkreftene bak en utstilling om menneskehandel: ”Journey”, som skal flyttes til Wien i anledning av forumet. Les mer om "Journey".