Verdens matvareprogram mangler midler, dette kommer til å påvirke flyktninger i Den demokratiske republikken Kongo.

0
599
Photo: WFP/Claude Kalinga

Photo: WFP/Claude Kalinga
3. DESEMBER, 2013 – De siste seks månedene har Faida (40) og hennes åtte barn overlevd på halve rasjoner i leir Mugungu 1, i provinsen nord kivu i Den demokratiske republikken Kongo (DRK). Stilt overfor begrensede resurser har verdens matvareprogram(WFP) sett seg tvunget til å kutte ned på assistanse til internt fordrevne flyktninger. Dette for å kunne fortsette driften av WFP sine programmer andre steder i landet.

Dette er langt fra en ideell situasjon, men rasjonene Faida og hennes barn har mottatt den siste tiden har i det minste holdt dem i live.
WFP mangler for tiden midler – og dermed også mat – til å benytte på sine prosjekter i DRK. Dette har allerede tvunget WFP til å kutte matrasjoner i leirer for internt fordrevne personer i østlige deler av DRK. Situasjonen har nå blitt så alvorlig at deler av matassistansen må trappes helt ned i deler av landet. Dette vil også påvirke Faida og hennes familie.

Faida og barna er samlet i et av de tusenvis av telt som dekker den steinete vulkanske bakken ved foten av mount Nyirangongo, i nærheten av Goma. De har bodd her siden kamper nær landsbyen deres Mahanga, i Masisi territoriet, tvang dem til å flykte i 2011. Det er totalt 53 000 internt fordrevne flyktninger i leir Mugunga 1.

«Uten støtte fra WFP må vi kvinner vandre inn i skogen for å kutte ned ved vi kan selge,» forklarer Faida. «Men alle vet at kvinner og jenter som går inn i skogen risikerer å bli voldtatt eller kidnappet.»

Faidas mann arbeider som dagarbeider ved et steinbrudd. Han tjener her 50 cent om dagen, og må med denne summen støtte hele sin familie. Ingen av Faidas barn går på skole.

Fra neste måned av vil WFPs matlagre i Goma nesten være oppbrukt. Når man tar i betraktning den lange transporttiden for varer i denne regionen, vil den neste matleveransen, gjort mulig av en donasjon pålydende 183 millioner NOK fra U.S.A, ikke være mulig før mars eller april.

I månedene frem til mars og april, vil ikke WFP ha noe annet valg enn å begrense matassistansen til sårbare mottakere i leirene. Dette inkluderer foreldreløse barn, funksjonshemmede, eldre, syke og nylig ankomne internt fordrevne. Det er sannsynlig at Faida og hennes familie ikke vil motta mer matassistanse fra WFP de kommende månedene, ettersom de ikke passer inn i kategorien ekstremt sårbare.

Kampene mellom FARDC (den kongolesiske hær) og opprørstyrken M23 ser ut til å ha gitt seg etter at M23 overga seg. Det er likevel slik at det er flere væpnede militsgrupper i østlige deler av DRK, noe som gjør utsiktene for fred flyktige. Så lenge dette er tilfellet, vil personer som Faida og hennes familie være heller motvillige til å returnere til sine hjem.