UNFPA-rapport: Kvinners rolle i kampen mot klimaet

0
632
alt

altHvordan påvirker befolkningsstrømninger klimaendringene? Vil urbanisering og en aldrende befolkning fremme eller hindre tiltak for tilpassing i en verden hvor temperaturen øker? Og kan forbedret reproduktiv helse og et bedre forhold mellom kvinner og menn gjøre en forskjell i kampen mot klimaendringer?

Disse svarene kan du finne i rapporten State of World Population 2009, lansert av FNs befolkningsfund (UNFPA) i dag.

Fattige rammes hardest av klimaendringene. Og fordi kvinner utgjør et flertall av de fattige, fører klimakrisen til økende forskjeller også mellom kjønnene. Kjønnsdimensjonen står sentralt i årets rapport fra UNFPA.

For mens hele verden snakker om klimautslipp og klimakvoter, etterlyser UNFPA å sette menneskene i sentrum. Hele debatten må skifte fokus, mener UNFPA. Årets rapport er en sterk oppfordring om å se kjønnsdimensjonen i klimadebatten, og tar for seg hvordan kvinner kan spille en viktig rolle i arbeidet med forebygging av og tilpasning til klimaendringene.

Les rapporten i sin helhet på UNFPAs nettsider.

 

UNFPA er et internasjonalt utviklingsbyrå som vil fremme menneskers rett til et bedre og sunnere liv. UNFPs hovedarbeidsområde er reproduktiv helse. De jobber med temaer som sunnere og tryggere graviditet og barnefødsler, seksuelt overførbare sykdommer, vold og overgrep mot kvinner og andre helsemessige spørsmål som knytter seg til reproduktivitet. UNFPA jobber med myndigheter og frivillige organisasjoner i nesten 150 land.