God dag! Bonjour! Guten Tag! Päivää! Hola!

0
686
21. februar er Den internasjonale dagen for morsmål.

21. februar er Den internasjonale dagen for morsmål.
21. FEBRUAR, 2014 – Enten det er engelsk, nederlandsk, mandarin eller norsk representerer hvert språk en kulturell og lingvistisk identitet, med viktige betydninger for utdannelse og sosial integrering.

Den internasjonale dagen for morsmål understreker at beskyttelse og utbredelse av morsmål er sentralt for det å være en global borger og oppnå felles forståelse. Å forstå og tale flere enn ett språk gir en økt forståelse av rikdommen av kulturell interaksjon i verden.

Å anerkjenne lokale språk gjør det mulig for flere mennesker å bli hørt og ta aktivt del i deres felles skjebne.

Språk, med dets komplekse implikasjoner for identitet, kommunikasjon, sosial integrering, utdannelse og utvikling, er av strategisk viktighet for mennesker og for verden. Men på grunn av økt globalisering er de stadig mer truet og risikerer å forsvinne helt.

Mer enn 50 % av de cirka 7.000 språk som tales i verden er i risiko for at utdø innen de neste par generasjoner og 96 % av disse språkene tales av mindre enn 4 % av verdens befolkning. Kun noen få hundre språk har blitt anerkjent i utdanningssystemet og det offentlige og mindre enn hundre brukes i den digitale verden.

I år fokuserer Den internasjonale dagen for morsmål på emnet «Lokale språk for verdensborgere: vitenskap i søkelyset», som viser hvordan språk sikrer adgang til viten og dets overlevering. På tross av at de ofte blir forkastet kan lokale språk utmerket overføre moderne vitenskapelig vitenskap innen en rekke domener. I følge en uttalelse fra UNESSCOs direktør Irina Bokova betyr anerkjennelsen av disse språkene også «at en dør åpnes til den vitenskapelig kunnskapen som ofte blir oversett, som medfører en berikelse for vår generelle kunnskapsbase».

«Innenfor vitenskapen utgjør lokale språk majoriteten av språkene som blir snakket i verd», sier Bokova i sin uttalelse. «De er også de mest truede. Å utelukke språk betyr å utelukke de menneskene som snakker dem og nekte dem en grunnleggende rett til vitenskapelig viten».