Ny rapport fra UNHCR

0
693
alt

alt Klimaendringer, tørke, mangel på og urettferdig fordeling av ressurser påvirker verdens flyktningestrømmer mer enn noen gang, viser en ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Rapporten ble utarbeidet i perioden januar 2008 til juni 2009, og tar for seg de største tendensene og utfordringer i forhold til beskyttelse, assistanse og mulige løsninger for flyktninger, statløse mennesker og andre trengende.

Flere flyktninger
34.4 millioner mennesker var under UNHCRs åsyn ved inngangen til 2009. 10.5 millioner var flyktninger. Antallet statløse mennesker lå på nærmere 6.6 millioner, men det virkelige tallet antas å ligge på rundt 12 millioner. Færre humanitære områder, restriksjoner for humanitære arbeidere, økende urbanisering, ekstrem fattigdom og svake regjeringer er faktorer som påvirker dagens konfliktlinjer. Fortsatt kommer flest flyktninger fra Afghanistan, hvor en tilspisset konflikt og utsatte hjelpearbeidere har gitt humanitære organisasjoner tilgang kun til deler av landet.

Både nye og kontinuerlige hendelser i Afghanistan, Kongo, Irak, Pakistan, Somalia og Darfur økte antall flyktinger i løpet av den undersøkte perioden. I tillegg utfordres UNHCR av en rekke mindre hendelser blant flyktninger i Den sentralafrikanske republikk, Tsjad og Eritrea.

Revurderer arbeidsmetoder
Dagens tall byr på flere utfordringer. Antallet returnerende flyktninger har sunket uavbrutt siden 2004 og har nådd sitt laveste nivå på flere tiår. Samtidig er situasjonen for de ansatte som jobber med flyktninger svært kompleks, og krever samarbeid med alle relevante parter – særlig stater.

Likevel har UNHCRs kontinuerlige arbeid for alternative løsninger som lokal integrering og omplassering nådd nye høyder, og i 2006 startet arbeidet med omfattende strukturendringer. Rapporten konkluderer med at organet vil fortsette å revurdere sine arbeidsmetoder og gjøre nødvendige justeringer for å best mulig møte verdens flyktninger.

Last ned hele rapporten her.