Ny UNDP rapport: Handel med fattige skaper muligheter for alle

0
650

UNDP har i disse dager lansert en ny rapport som utforsker alternative måter å drive forretning på. Rapporten heter ”Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor”, og gir foretak ideer til alternative strategier som i større grad involverer fattige enn de mer tradisjonelle forretningsmetodene, samtidig som det forblir lønnsomme. Rapporten er en del av UNDPs initiativ ”Growing Inclusive Markets”, og argumenterer for mer inkluderende forretningsmodeller på bakgrunn av 50 casestudier.

Rapporten understreker fem strategier som private selskaper har brukt med suksess for å overkomme de vanligste problemene som oppstår i forretninger med fattige: 1) tilpasse produkter og tilbud, 2) investere i infrastruktur eller opplæring, 3) engasjere fattige for å tilegne seg lokalkunnskap og lokal tillit, 4) arbeide med likesinnede forretninger, frivillige eller offentlig selskaper, og 5) gå i dialog med regjeringer om gjeldende praksis i næringslivet.

Under en presentasjon av rapporten i Brussel i går sa en av hovedforfatterne bak rapporten, Christian Thommessen fra UNDP, at bedrifter skulle fortsette å gjøre det de gjør best, altså å tjene penger og gå med gevinst. Men, fortsatte han, dette bør gjøres på en inkluderende måte.

Les rapporten på: http://www.undp.org/gimlaunch/

Les mer om UNDPs ”Growing Inclusive Markets” initiativ på
www.growinginclusivemarkets.org/.