India feirer tre år fri fra polio

0
652
poliopolio

poliopolio
20. JANUAR, 2014 – India, landet som tidligere hadde det høyeste antallet poliotilfeller i verden, markerte på mandag tre års jubileum for det siste registrerte poliotilfellet. Det er all grunn til å feire, men polio e fortsatt et stort problem i andre deler av verden.

Vilt poliovirus har ikke blitt funnet i India siden 13. januar 2011. Dette betyr at India, fra denne datoen av ikke lenger var et land hvor polio var endemisk. Det er kun tre land i verden i dag hvor polio fortsatt er endemisk: Afghanistan, Pakistan og Nigeria.

Historisk sett har India vært det største endemiske reservoaret for polio i verden, med mellom 50 000 til 100 000 lammende poliotilfeller hvert år mellom 1978 og 1995. India har også vært en av hovedkildene for polioimport til andre land.

Utryddelsen av polio i India er drevet at et partnerskap mellom Indias myndigheter, internasjonale organisasjoner, lokale frivillige organisasjoner og andre institusjoner. En helt ekstraordinær mobilisering av helsearbeidere var nødvendig for å nå dette målet, spesielt i statene Uttar, Pradesh og Bihar. Resultatet er et forbedret system for leveranse av vaksiner, bedre trente helsearbeidere og kvalitets overvåkning og undersøkelses mekanismer.

Det har tidligere vært polioutbrudd i land man trodde var fri for sykdommen, eksempler på dette er Somalia, Syria og Kamerun. Så lenge Polio er tilstede vil det alltid være en trussel for spredning og utbrudd.

Polio er i stand til å skape lammende funksjonshemninger eller død i løpet av få timer. Sykdommen forårsaket 350 000 lammelser hvert år i 1980-årene.

Antall globale tilfeller hav minsket kraftig grunnet et masseutryddelse program med sikte på å utrydde polio over hele verden. I fjor var det kun 372 tilfeller.

Til tross for et kvart århundre med vaksineprogrammer frykter eksperter at polio kan gjøre et comeback i land herjet av konflikter og kamper. Mesteparten av fjorårets tilfeller var i konfliktområder som Somalia og Syria, hvor polio allerede har blitt utryddet.

Immunisering mot polio har blitt stanset i deler av Pakistan, hvor sykdommer aldri har vært utryddet, grunnet angrep av militære grupper som ser på kampanjen som et vestlig plott.