Stemte for en øyeblikkelig humanitær våpenhvile

FNs generalforsamling holdt tirsdag ettermiddag et ekstraordinært møte om den flere tiår lange Israel-Palestina-konflikten, og den pågående krisen i Gaza viser ingen tegn til å avta.

Medlemslandene vedtok en resolusjon med krav om «umiddelbar humanitær våpenhvile». Umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle gisler og «sikring av humanitær tilgang».

Resolusjonen ble vedtatt med stort flertall, med 153 stemmer for og 10 imot, mens 23 avsto fra å stemme.

Resolusjonen med krav om «umiddelbar humanitær våpenhvile» gjentok også Generalforsamlingens krav om at alle parter må overholde sine forpliktelser i henhold til folkeretten, inkludert internasjonal humanitær rett, «særlig med hensyn til beskyttelse av sivile».

Alle de nordiske landene stemte for resolusjonen. De fleste av EUs medlemsland, med unntak av Tyskland, som i likhet med Storbritannia avsto fra å stemme. USA og Israel var blant de ti statene som stemte mot resolusjonen.

I forkant av resolusjonen ble to endringsforslag med spesifikk henvisning til ekstremistgruppen Hamas nedstemt av medlemmene.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19