UNAIDS har gitt ut magasinet ”Outlook 2010”

0
661

8. februar 2010

 

altFNs felles program for bekjempelse av HIV / AIDS har gitt ut magasinet ”Outlook 2010”, som gir et overblikk over epidemiens utvikling ved hjelp av globale og regionale statistikker. Magasinet inneholder UNAIDS’ tolkning av AIDS-epidemien og dens spredning til ulike deler av verden. Mer utdypende informasjon om epidemien kan man finne i magasinet ”AIDS epedemic update”.

 
Bekjempelse av HIV / AIDS inngår i FNs milleniumsmål, og arbeidet er særlig viktig i hardt rammede områder, som Afrika. Spredningen av sykdommen er bremset noe, men det er fremdels behov for nasjonale og internasjonale programmer for å komme et skritt videre i kampen mot HIV og AIDS.

En rekke land deltar i HIV / AIDS og andre helsepolitiske programmer, da sykdommen i høy grad påvirker samfunnet og dets utvikling – både direkte og indirekte. Tiltaket er også viktig fordi epidemien påvirker sosiale grupper, aldersgrupper, land og kontinenter på forskjellige måter.
 
Det anslås at HIV vil smitte 2’7 millioner mennesker i året. I 2008 levde om lag 33,4 millioner mennesker med smitten sykdommen.

Kilde: UN Pulse