Internasjonalt år for mennesker med afrikansk avstamning

0
655
alt

alt

Den 18. desember 2009 erklærte FNs generalforsamling at 2011 skulle være Internasjonalt år for mennesker med afrikansk avstamning. Året skal brukes til å styrke nasjonalt, regionalt og internasjonalt samarbeid for å bedre forhold for mennesker med afrikansk avstamning.

Dette innebærer blant annet å arbeide for at de kan utnytte sine økonomiske, kulturelle, sosiale, sivile og politiske rettigheter til det fulle. De skal ha muligheter til å delta og bli integrert i alle politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle aspekter av samfunnet, og viten og respekt skal fremmes rundt deres ulike kulturer og kulturarv.

Det bor cirka to millioner mennesker som betrakter seg for å være av afrikansk avstamning i Amerika. Mange flere millioner bor i andre deler av verden, utenfor det afrikanske kontinentet.  I erklæringen fra 2009 om det internasjonale året anerkjenner det internasjonale samfunnet at mennesker av afrikansk avstamning utgjør en egen gruppe hvis menneskerettigheter må fremmes og beskyttes.

Hovedmålet med det internasjonale året er å skape oppmerksomhet og viten om de utfordringene som mennesker med afrikansk avstamning står over for. Håpet er at 2011 vil danne grobunn for diskusjoner som vil bringe løsningsforslag til hvordan vi skal takle disse utfordringene.

Erklæringen fra 2009 kan leses på engelsk her