Verdensrapport om funksjonshemming

0
806
alt

altDen første verdensrapporten om funksjonshemming, produsert av Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken, anslår at mer enn en milliard mennesker i verden i dag er funksjonshemmede.

Mennesker med funksjonshemming har generelt dårligere helse, lavere utdanning, færre økonomiske muligheter og de lever i større fattigdom enn mennesker uten funksjonshemminger. Dette er særlig grunnet mangelen på tjenester som er tilgjengelige for dem, og de mange hindrene de møter i dagliglivet.

Rapporten gir grundig informasjon om hva som fungerer i kampen for å overkomme barrierer for å tilby et godt helsesystem, rehabilitering, utdanning, arbeid og støttende tjenester, og å skape et miljø som virker positivt på mennesker med funksjonshemming. Rapporten slutter med å gi konkrete anbefalinger om hvilke tiltak regjeringer og deres partnere kan sette i verk.

Denne pionerrapporten World report on disability vil være et betydelig bidrag til implementeringen av Konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonshemming. I skjæringspunktet mellom offentlig helse, menneskerettigheter og utvikling, anses rapporten for å være ent nødvendig ressurs for politiske beslutningstakere, tjenesteleverandører, fagfolk, og talsmenn for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og deres familier.

Les rapporten her.